Billegården 16

Från bevaringsprogram
Billegården 16
Billegarden 16.png
Billegården 16
Information
AdressGrönegatan 34
ByggnadsårGathus och flygel 1859, omb 1950, gårdshus obekant
ByggherreMurare H.J. Stenberg
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gård
Gård
Gård

Bostadshus i två våningar med putsad, svart sockel och enkel, gulmålad tegelfasad. Sadeltak täckt med röd falsplåt. Den indragna gatuentrén och perspektivfönstren är från en ombyggnad 1950.

Huset inrymde från början två lägenheter i varje plan, med kök, bostadsrum och brygghus i gårdsflygeln.

Gårdshuset i en våning är av obekant ålder. Det har tidigare varit inrett till bostad.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

De två gårdshusen ligger i vinkel, det norra är uppfört i två våningar som ett halvhus. Fasaderna består av rött handslaget tegel i kryssförband och ett pulpettak lagt med rödmålad skivtäckt plåt med ståndränna. Fönstren är sekundära tvåluftsfönster i blåmålat trä. Dörren är utformad som en sentida bräddörr, grönmålad. Det västra är uppfört i en våning med vind. Fasaderna är putsade och avfärgade i vitt, en enkel utkragad takfotsgesims avslutar. Fönstren är utformade som äldre spröjsade tvåluftsfönster målade i grönt. Sadeltaket är belagt med röd plåt i skivtäckning. I östra takfallet en mindre oisolerad takkupa med spröjsat tvåluftsfönster. Gården är delvis lagd med markbetongsten och delvis gräsmatta samt fruktträd och buskar. En gårdsmiljö som trots skilda material genom ålder, skala och utformning ter sig sammanhållen och som en tidstypisk representant för bostadsmiljöer från 1800-talets slut och 1900-tal.