Studenten

Från bevaringsprogram
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kvarteret Studenten
Kvarteret Studenten sett från sydost. Foto 1982.

Kvarterets form och avgränsning är oförändrad åtminstone sedan slutet av 1600-talet när Lilla Kosträtet, nuvarande Lilla Tomegatan, drogs fram till Stora Tomegatan. De övriga angränsande gatorna, Stora Tomegatan, Llla Algatan och Hjortgatan ar alla av medeltida ursprung. 1784 var kvarteret delat i sju tomter; mycket olika till storleken. Husen till de stora tomterna låg vid Lilla Algatan och i hörnet av Stora och Lilla Tomegatan låg tre små tomter med hus vid dessa gator. Alla tomterna ägdes av borgare. På en karta från 1837 är antalet tomter tio, och på Palmcranz karta från 1875 känner man igen dagens tomtindelning.

Namnet Studenten fick kvarteret därför att det bodde många studenter i denna del av staden, kanske just i detta kvarter. Att just studenter hyrde sina rum här berodde naturligtvis på att det var både billigt och nära till universitetet och institutionerna.

Den bebyggelse som finns här idag, är med ett enda undantag från 1800-talet. Det var handlare och bagare och många hantverkare som byggde sina hus här och det är en mycket enhetlig bebyggelse där låga envåningshus med sadeltak dominerar. Tomterna är små och varierande till formen och till alla husen hör uthus. Det är i huvudsak två typer av hus som förekommer. De små envåningshusen från början eller mitten av 1800-talet med små, ofta fristående uthus, och tvåvåningshusen från senare delen av 1800-talet. De senare, som finns på tomterna 13, 23, 20 och 21 har alla större tomter (en nödvändighet) och vinkelbyggnader och/eller gårdshus som i de flesta fallen har byggts några decennier senare, även de i två våningar.

Kvarteret är mycket tätbebyggt och ingenstans finns några stora, öppna gårdar. Den största gården tillhör det enda 1900-talshuset i kvarteret, tomt 4. Gathuset är byggt 1931, men även här finns en vinkelbyggnad i två våningar in mot gården och den är byggd på 1890-talet.

Tvåvåningshusen från senare delen av 1800-talet inreddes ursprungligen med små lägenheter på ett eller två rum och de har i ganska hög grad fått behålla denna rumsdisposition. När det gäller envåningshusen är det annorlunda. De var också från början delade i två, tre eller fyra lägenheter men har nu i så gott som samtliga fall byggts om till enfamiljshus. De flesta av dessa är väl bevarade även om en del är lite för fint restaurerade, men på det hela taget har kvarteret Studenten i mycket hög grad kvar sin 1800-talskaraktär både vad det gäller husen och gårdarna.

Fastigheter i kvarteret Studenten