Beväringen

Från bevaringsprogram
Beväringen

Kvarteret är utlagt på mark som förr ingick i Prennelyckan, vilken behandlas något utförligare i historiken för kvarteret med samma namn, se Prennelyckan. I samband med byggandet av Lund-Revinge järnväg köptes Prennelyckan av järnvägsaktiebolaget. En del av marken gick åt till stationsområdet, men för den norra delen av området upprättades 1905 en styckningsplan omfattande 18 byggnadstomter, betecknade Prennelyckan lA-S, i huvudsak fördelade på två kvarter, Beväringen och Prennelyckan. De fyra tomterna i den norra delen av kvarteret Beväringen såldes snart, och inom två år var de bebyggda. Bebyggelsens korta tillkomsttid ger den ett speciellt intresse. I mitten ligger två medeltidsinfluerade byggnader i rött, maskinslaget tegel, som tillsammans ramar in en öppning in i kvarteret. Tomterna på ömse sidor bebyggdes med större putsade hus med torn som markerar kvartershörnen. Det västra (nr 9) uppfördes av byggmästarna Olof W Svensson och Nils Strand, som även bebyggde granntomten vid Revingegatan. De bägge husen är idag ovanligt väl bibehållna. Samtidigt som de uppförde de bägge husen ägnade sig Strand och Svensson åt omfattande fastighetsaffärer vid Apelgatan.

Tomterna i den sydöstra delen av kvarteret låg obebyggda tills byggmästaren Nils Tatis Andersson 1939 lät uppföra två funkishus, ritade av Hans Westman, vid Norbergsgatan. Funkishusen bryter av mot den äldre bebyggelsen i kvarteret, men ansluter till de hus som Andersson/Westman då precis hade färdigställt på andra sidan gatan, i kv Prennelyckan, och skall ses ihop med dessa.

Fastigheter