Beten 19

Från bevaringsprogram
Beten 19 Fd. Stora Råby 35:15
Stora raby 3515.png
Beten 19
Information
AdressNämndemansvägen 4
Byggnadsår1946, omb 1983
ByggherreMurare Edvin Kristensson
ByggmästareIngen uppgift
Arkitekt1983 Lars Strand
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
Stora Råby 35:15 före ombyggnad. Foto 1969.

Huset var en putsad funkisvilla med trappad gesims och helvalmat tegeltak. 1983 kläddes det med gult tegel och fick ett sadeltak med svart tegelimiterande plåt. Vid sydgaveln tillkom en delvis indragen altan och balkong. Dessa glasades in 1986 efter ritningar av W Palmer.