Berlingska huset

Från bevaringsprogram
Kulturen 24
Berlingska huset pa kulturen.png
Berlingska huset, återuppbyggt på Kulturen. Kulturens arkiv.
Information
Byggnadsår1600-talets slut, flyttat till Kulturen 1911
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Berlingska huset på sin ursprungliga plats på Gråbrödersgatan.

Korsvirkeshus i en våning med knektar under takskägget och tegeltäckt sadeltak. Huset låg på Lilla Gråbrödersgatan där det hade uppförts på nedre delen av tegelmurarna till en byggnad från 12- elier 1300-talet. Det var en av byggnaderna i en gård som 1558 anslogs som residens åt sockenprästen och fick därmed namnet "Habitatio pastoris", ett namn som fortfarande ibland används. Under större delen av 1800-talet ägdes gården av familjen Berling som hade tryckeri här. Den byggnad som idag finns på Kulturen var gårdens bostadshus.

Trots att detta var Lunds äldsta bevarade korsvirkeshus och stadens enda exempel på "Knektbygge", den vanliga korsvirkeskonstruktionen före 1700-talet, fick det inte stå kvar på sin ursprungliga plats. Här uppförde televerket sedan sin ännu i bruk varande[nutidsuppdateras] stationsbyggnad. 1600-talshuset och de medeltida källarmurarna flyttades in på Kulturens tomt och byggdes i ena hörnet ihop med det 1891 uppförda borgarhuset. I Berlingska huset finns idag Kulturens arkiv inrymt.