Bensinstation

Från bevaringsprogram
Stadsäga 1089
NamnBensinstation
Byggnadsår1945-46, omb 1957
ByggherreSvenska Gulf Oil Company AB
ArkitektHans Westman
Kulturhistorisk värderingRiven byggnad

Bensinstation bestående av försäljningsbyggnad, biltvätt- och verkstadsbyggnad och pumpstation. De båda förstnämnda har fasader klädda med gråvit mosaik och pulpettak respektive sadeltak med gråsvart asfaltpapp. Över pumpstationen är rest ett oregelbundet format tak, vilande på två stöd, även de klädda med mosaik. 1957 genomfördes en om- och tillbyggnad.