Apeln 14

Från bevaringsprogram
Apeln 14
Apeln 13 14.png
Apeln 13 & 14
Information
AdressRevingegatan 13 & Flormansgatan 7
Byggnadsår1950 och äldre huset 1907
ByggherreByggm. Nils Tatis Andersson, äldre hus lokomotivför. Carl Månsson Klarberg
Arkitekt1950, Bent Jörgen Jörgensen
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Övrig byggnad
Apeln 14
Entré
Gavel
Äldre hus
Interiör
Entré till äldre hus

På tomterna (Apeln 13 & Apeln 14) ligger två snarlika lamellhus, som dock har mindre skillnader i detaljutformningen. De har anpassats till de något äldre lamellhusen längre österut i kvarteret och är klädda med gult fasadtegel i munkförband. Sadeltak med rött tegel och utskjutande takfot.
På nr 14 markeras trapphusens läge i östfasaden av putsade, vitmålade partier, som indelas i rektanglar av ritsar. Över entréerna rundvälvda skärmtak i cement, klädda med grön plåt. På sydgaveln ett snedställt, putsat och vitmålat burspråk med balkong längst upp. Putsade partier finns även i anslutning till balkongerna på västsidan. Ursprungliga fönster av varierande storlek med blåmålade karmar och vita bågar. Dörrar med glas i oljat ramverk.

I tomt nr 14 ingår en äldre långsmal tomt, betecknad Prennelyckan 1S, som låg längs med Flormansgatan. Där uppfördes 1907 ett hus i mörkrött, maskinslaget tegel med rika dekorationer i vit kalksandsten i form av band och, under gesimsen, korsformade ornament. Även i gesimsen och avlastningsbågarna över fönsterna förekommer kalksandsten. Formtegel ingår i de murade fönsterbänkarna. De ursprungliga, brunmålade fönsterna, med lösa innanfönster, är bevarade liksom en tvådelad fyllningsdörr med höga råglasrutor. Vid gavlarna något utskjutande takfot och i spetsen på den centralt placerade frontespisen fanns förr dekorativa bjälkar. Från början var taket pappklätt, men har nu rött tegel. När huset uppfördes fanns där liksom nu en lägenhet på bottenvåningen och en på vinden. Huset värmdes av en kakelugn och sex järnugnar. Ugnarna har tagits bort och en viss modernisering av köken skedde på 50-talet, men annars är huset väl bibehållet med många äldre detaljer.