Ankan 9

Från bevaringsprogram
Ankan 9
P1000592.JPG
Ankan 9
Information
AdressHumlegatan 5
Byggnadsår1960, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000593.JPG

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och med källarvåning. Den står på en slätputsad och mörkgråmålad sockel med enluftsfönster i mörkgrönmålat trä med överhängning. Fasaderna är klädda med rött Veberödstegel lagt i löpförband. Sadeltaket är täckt med brunfärgat, enkupigt och falsat lertegel (Veberöds DH och nock) och ett takfönster finns i västra takfallet som är klätt med svartmålad plåt. Entrépartiet har ett sentida skärmtak i mörkgrönmålat trä och en sentida mörkgrönmålad trädörr med glasparti och speglar. De mörkgrönmålade träfönstren varierar i utförande och storlek mellan en till två lufter och med lösa spröjsar. Byggnaden har byggts till med inglasad altan klädd med brunmålad fasspontspanel och fastigheten har även byggts till med ett fristående garage klätt med vit- och brunmålad panel och carport i vitmålad plåt.

Fastigheten är omgärdad av ett omålat trästaket på järnstolpar med rabatter planterade med prydnadsväxter innanför. Stora delar av västra delen av fastigheten är plattsatt med betongsten, så som gångar och uppfarten. Östra delen är något avskärmad från vägen av tillbyggnaderna men är till stor del grästäckt.