Ankan 10

Från bevaringsprogram
Ankan 10
P1000595.JPG
Ankan 10
Information
AdressHumlegatan 3
Byggnadsår1960, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000596.JPG

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och med källarvåning. Den står på en slätputsad och gråmålad sockel och fasaderna är klädda med rött Veberödstegel lagt i löpförband. Sadeltaket är täckt med enkupiga och falsade lertegelpannor (Veberöds DH och nock) och i norra takfallet finns ett takfönster klätt med svartmålad plåt. Träfönstren är brunmålade, i en luft och i varierande storlek samt med pivothängning. Entrépartiet har en markerad, mönstermurad och profilerad dörromfattning av gult tegel. Trädörren är lackad och har ett stort glasparti. Byggnaden är tillbyggd i östra gaveln med en inglasad altan som är klädd med omålad locklistpanel.

Fastigheten är omgärdad av häck med två putsade stolpar vid entrégången. Gångarna och uppfarten är plattsatta med betongplattor. Trädgården är till stor del avskärmad från gatan, med stora delar som är grästäckta. I västra gaveln är en omålad träaltan tillbyggd.