Altona 13

Från bevaringsprogram
Altona 13 delad med Altona 7
Altona 7.png
Altona 7 & 13
Information
AdressStora Gråbrödersgatan 12
Byggnadsår1917-19
ByggherreBankaktiebolaget Södra Sverige
ArkitektAugust Stoltz
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Hörnhus i fyra våningar, varav andra våningen är entresolerad. Bottenvåningen i släthuggen, kvaderindelad granit och däröver murverk i handslaget rött tegel. I byggnadens hörn ett indraget vindfång med entré. De skilda våningarna har olikformade fönster; bottenvåningens skyltfönster är stickbågiga, entresolvåningens spetsbågiga och de övre våningarnas fönster raka, utan särskilda omfattningar och spröjsade i många smårutor. Mot Gråbrödersgatan en entré med ursprunglig ekdörr, mot Klostergatan ett burspråk. Taket är täckt med glaserat svart tegel.

Byggnaden är uppförd med bjälklag av betong. I bottenvåningen fanns ursprungligen en större bankhall med galleri och takbelysning. Den tredje och den något lägre fjärde våningen var avsedd som direktörsbostad i två plan.