Östratornsvägen 27 och 29

Från bevaringsprogram
Östra Torn 27:2
Ostra torn 272 (16).png
Östratornsvägen 27 och 29
Information
AdressÖstratornsvägen 27 och 29
Byggnadsår1985-86
ByggherreLunds kommun
ArkitektFritz Jaenecke Arkitektgrupp AB
Foto 1965 stadsark.kont.

Det gråputsade huset med pappklätt sadeltak är avsett att vara en kopia av det hus som tidigare fanns på platsen. Såväl putstyp som flera andra detaljer som t ex de plåtinklädda skorstenarna är helt moderna.

Byggnadsåret för den gamla boningslängan är obekant men 1965 utpekades den av flera bybor som en av de äldsta i byn, och troligen uppfördes den i början av 1800-talet. Enligt en uppgift från 1915 skulle den vara från 1799. Även invändigt hade huset behållit en ålderdomlig karaktär. Norr om huset låg i U-formation loge, lagård och hönshus. Huset köptes av Lunds stad 1953 och var bebott till 1983, men förföll därefter snabbt. Enligt stadsplanen från 1975 skulle boningshuset bevaras, vilket kom att bli ett segdraget tvisteämne mellan kommunens olika förvaltningar. Rivningslinjen drevs av fastighetsnämnden, men efter en dom i kammarrätten beslutades det slutgiltigt att huset skulle bevaras. Fastighetsnämndens tolkning av bevarandebeslutet blev att allt utom delar av gatufasaden kunde rivas. De arbetena påbörjades med grävmaskin den 6 november 1985, en av årets blåsigare dagar, med följd att även gatufasaden ramlade.