Östra Mårtensgatan 12

Från bevaringsprogram
Östertull 30
Ostertull 30 ostra martensgatan 12.png
Östra Mårtensgatan 12
Information
AdressÖstra Mårtensgatan 12
Byggnadsår1837/1845, omb 1941
Byggherrehattmakare Jöns Bökman

Huset byggdes till en början endast en våning högt, men redan 1845 byggdes övervåningen till. Stommen är av ekekorsvirke och tegel, och fasaden är slätputsad och målad ljust gul. Taket är täckt med tvåkupigt rött tegel.

Den djupa, smala tomten är sannolikt en avstyckning från granngården i öster. Den är uppdelad i en främre kringbyggd och stensatt gårdsplats och en grön trädgård. Envåningslängan i östra tomtgränsen är jämngammal med gathuset.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset består av en del i norr med sadeltak (1) och en del i söder med pulpettak (2). Byggnaden är uppförd i en våning troligen som verkstadslokal. Fasaden är putsad vit, med låg till mellanhög grå sockel. Sadeltak belagt med rött enkupigt taktegel. Alla dörrar i byggnad 1 och 2 är sekundära. Fönstren på den östra fasaden är äldre eller ursprungliga, småspröjsade stickbågeformade gjutjärnsfönster samt ett äldre småspröjsat tvåluftsfönster i trä.

Den södra byggnadsdelen (2) är även den en vitputsad, envåningsbyggnad. Taket är ett pulpettak belagt med rött, enkupigt taktegel. Mörkgrå putsad sockel. Sekundära fönster, brunmålade pivothängda i trä.

Gårdsplanen är till stor del belagd med smågatsten och storgatsten. I västra tomtgränsen finns en äldre gårdsflygel som kan ha fungerat som stall. Den har inte markerats i undersökningen men är troligen av hög ålder och bidrar till gårdsmiljöns helhet.