Östertull 41

Från bevaringsprogram
Östertull 41 Fd. Östertull 32
Ostertull 32.png
Östertull 41
Information
AdressÖstra Mårtensgatan 18
ByggnadsårOkänt, men sannolikt början av 1800-talet, stall i gult tegel 1896, gårdshus 1800-talets slut.
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingyggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Envåningshus med stomme av tegel och råsten. Hela huset är inrett till butikslokal och kraftigt ombyggt. Fasaden är klädd med grön mosaik och har stora skyltfönster.

Husets ålder är okänd, men sannolikt härrör det från början av 1800-talet.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gatuhuset är ett envåningshus med stomme av gult tegel och råsten. En gårdsflygel mot söder förefaller vara byggd samtidigt. Gatuhuset är inrett till butikslokal och kraftigt ombyggt. Fasaden består av stora skyltfönster och pelare klädda med grön mosaik. Gavelfasaden består av gult tegel i kryssförband med synliga ankarslut av smide. Även övriga fönster i byggnaden är sentida men utförda som spröjsade tvåluftsfönster. Sadeltaket är belagt med röda enkupiga tegelpannor, i takfallet mot gatan två sentida takkupor. Gårdsflygeln är inklädd i sentida gult tegel.

De två gårdshusen ligger i östra tomtgränsen. Det norra är en envåningsbyggnad med grå putsad sockel och gul putsad fasad. Dörrarna sentida och av grönt trä, det finns även en eloxerad aluminiumdörr med glas. Fönstren är gröna, ursprungliga eller äldre, tvåluftsfönster med spröjs. Pulpettaket är belagt med rött enkupigt taktegel.

Det södra huset är i en våning och en loftvåning. Det är byggt av gult tegel med en sockel av ljus puts. Sekundära dörrar av brun plywood. Sekundära brunmålade en- och tvålufts fönster. Taket är belagt med svart korrugerad plåt. De två gårdshusen är bevarade i ett äldre utseende bortsett från fönster och dörrar, gatuhuset är mera ombyggt. Gården är asfalterad.