Östertull 38

Från bevaringsprogram
Östertull 38 Fd. Östertull 26
Ostertull 26.png
Östertull 38
Information
AdressÖstra Mårtensgatan 6
Byggnadsår1815/1825, omb 1923
ByggherreIngen uppgift
Arkitekt1923 A. Persson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Fastigheten består av två gamla tomter med numren 180 och 181. I gatulängan ingår två hus från tidigt 1800-tal. Den östra delen är äldst, uppförd omkring 1815 med nordvägg i tegel men i övrigt av korsvirke. Den västra delen byggdes 1825 av ekekorsvirke.

På 1870-talet ägdes den västra gårdsdelen av en handlande H. Persson, som inredde butik i huset samt uppförde en stall- och packhuslänga på gården. 1923 skedde en större ombyggnad varvid huset erhöll övervåning och nuvarande fasadutformning.