Ångpannebyggnad (Sankt Lars)

Från bevaringsprogram
Klostergården 2:9
Angpannebyggnad sankt lars.png
Ångpannebyggnad
Information
Namn20 Ångpannebyggnad
AdressÖstra Sjukhuset
Byggnadsår1932-33 omb 1987
ArkitektCarl Westman, 1987 Sven Lenart

Byggnaden i rött maskinslaget tegel har en L-formad plan, med en lägre del utmed gatan och i vinkel mot den en bredare, högre del för själva ångpannan. Sadeltak med svart skivplåt och ståndränna. Utskjutande inklädd takfot och trappad gesims. Den lägre delen har ett par äldre takkupor och två små hissluckor. I den större byggnaden fanns en stor hall i två våningar med höga smala fönster. Där fanns 1935 en ångpanna från 1899, som kom till sjukhuset 1925, och två ångmaskiner från 1914. Huset byggdes 1987 om till verkstäder för landstingets fastighetstekniska avdelning. I den stora hallen lades ett mellanbjälklag in och de höga fönsterna delades på mitten av svarta plåtar. Svart plåt har även använts för att anpassa fönsterhålen till moderna perspektivfönster i aluminium och de stickbågiga dörrhålen till rakslutna dörrar.