Veberöd 8:43

Från bevaringsprogram
Version från den 25 mars 2019 kl. 09.22 av David Foisack (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Veberöd 8:43
B 1.1.JPG
Veberöd 8:43
Information
NamnAnnelund
AdressRemontgatan 4-6
Byggnadsår1800-talets mitt eller första hälft, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Den trelängade kringbyggda gården är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och med källare. Den står på en naturstenssockel som delvis är fogad och delvis putsad och omålad. De tre längorna är sammanbyggda i hörnen och bildar ett U öppet åt väster. I östra delen finns dels en rödmålad trädörr med smidda beslag och gångjärn och dels en rödmålad träport för infart på gårdsplanen, även den med smidda beslag och gångjärn. De tre längorna har olika utformning. Fasaderna i södra delen är uppförda i rött tegel lagt kryssförband med raka bågar i valven och gavelröstet är klätt med rödmålad korrugerad plåt. Sadeltaket är här täckt med korrugerad tegelimiterande svartmålad plåt och har två murade skorstenar med gjutna kronor placerade i nock. Fasaderna i östra delen är uppförda i ”säckskurat” tegel lagt i kryssförband med stickbågar i valven. Sadeltaket är här täckt med korrugerad svartmålad plåt och har i västra takfallet ett takfönster som även det är klätt med svartmålad plåt. Norra längan är uppförd med en korsvirkeskonstruktion som är svartmålad i fasaden och har slätputsade och vitmålade fack. Gavelröstet i väster är klätt med likadan rödmålad och korrugerad plåt som i den södra längan.

Gården har tre entrépartier till de bostäderna i fastigheten. I den södra fasaden finns ett med en snedställd naturstenstrappa med svartmålat järnräcke och en brunmålad trädörr. I östra fasaden finns två, varav den ena i passagen innanför träporten. Den har en sentida vitmålad trädörr med lunettglasparti. Den andra har en omålad trätrappa och träaltan som vilar på en naturstensmur. Den har även den en vitmålade sentida trädörr med lunettglasparti.

Den norra och den östra längan har båda ett antal rödmålade trädörrar och träportar med smidda gångjärn och beslag. Troligtvis har båda delarna tidigare varit ekonomilängor. Den norra längan har kvar sin funktion som stall. Den södra längan har även tre bevarade trädörrar mot gårdsplanen, varav en med glasparti.

Fönstren i hela fastigheten varierar i utförande och material. Det finns både original och sentida tvåluftsfönster i vitmålat trä med fasta spröjsar, gjutjärnsfönster med små glas och sentida brunmålade träfönster i en luft.

Fastigheten är omgärdad av en naturstensmur och har en hästhage omgärdad av ett omålat trästaket. Gårdsplanen har en anlagd trädgård med gräsytor markerade av natursten och träaltan utmed fasaderna. Resterande del av gårdsplanen är grustäckt. Trädgården runt den kringbyggda gården är till stor del grästäckta med inslag av rabatter placerade utmed fasaderna och fruktträd samt ett par stubbar från äldre träd som tagits ner. Viktiga karaktärsdrag för förståelsen av den historiska gården är byggnadernas volym, placering, kopplingar till varandra, taklutning och de rena takfallen, stomme och fasader med korsvirke, handslaget rött tegel och gult tegel, fönsterplaceringar, fönstervalv och ankarslut, murade skorstenar i nock.