Svartbröder 15

Från bevaringsprogram
Version från den 9 april 2019 kl. 14.48 av David Foisack (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svartbröder 15
Svartbroder 15.png
Svartbröder 15
Information
AdressSkomakaregatan 9
ByggnadsårGathus 1840 omb. 1853, 1930, flygelbyggnad 1853 om- och tillbyggd 1930, gårdshus 1883 omb. 1930
Arkitekt1930 Hänry Carlsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Rökhuset från 1883 på gården.

Trevånings gathus med 20-tals klassicistisk fasad i grå ädelputs. Sockelvåning med bandrustik och entrådörrar med shpat fasettglas. Mittpartiet markeras genom fyra joniska pilastrar som löper över de övre våningarna.

Huset är ursprungligen uppfört av tegel i två våningar 1840 och ingick då i en större gårdsanläggning som successivt kom att ersättas med ny bebyggelse. År 1849 ägdes huset av slaktaren Joh. Sjöberg, En tvåvånings flygelbyggnad av tegel och med mellanväggar av råsten innehållande brygghus och två boningsrum byggdes till 1853.

Ett rökhus av tegel med högt sadeltak byggdes på gården 1883 åt det slakteri som till 1929 har sina lokaler i gårdsflygeln.

Idag präglas tomten helt och hållet av den ombyggnad som skedde 1930 efter ritningar av Henry Carlsson, då gathuset blev påbyggt med en våning, rumsindelningen ändrades och gatufasaden fick sin nuvarande utformning. Flygelbyggnaden förlängdes och vid dess norra sida byggdes ett garage för två bilar. Rökeriet ändrades om till kontor och lager.