Skillnad mellan versioner av "Sankt Peter 28"

Från bevaringsprogram
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 
Rad 6: Rad 6:
 
|namn            = Ekska huset
 
|namn            = Ekska huset
 
|adress          = Sankt Petri kyrkogata 4
 
|adress          = Sankt Petri kyrkogata 4
|byggnadsår      = västra delen 1823<br />östra delen 1826, omb 1973-74
+
|byggnadsår      = Västra delen 1823<br />östra delen 1826, omb 1973-74
|byggherre      = troligen handelsman Jacob Lindschoug d.y.
+
|byggherre      = Troligen handelsman Jacob Lindschoug d.y.
|arkitekt        =  
+
|arkitekt        = Ingen uppgift
 +
|Kulturhistorisk värdering = Kulturhistoriskt värdefull byggnad
 
}}
 
}}
 +
 
[[Fil:Sankt peter 28 ekska huset fran oster.png|left|thumb|Ekska huset sett från öster. Husen väster därom revs på 1960-talet för att ge plats åt stadsbiblioteket. Odaterat foto. Kulturens arkiv.]]
 
[[Fil:Sankt peter 28 ekska huset fran oster.png|left|thumb|Ekska huset sett från öster. Husen väster därom revs på 1960-talet för att ge plats åt stadsbiblioteket. Odaterat foto. Kulturens arkiv.]]
 
[[Fil:Sankt peter 28 kron pa kakelugn.png|thumb|Krön på kakelugn i övre våningen. Foto L. Iorizzo 1978. Skånes Hembygdsförbunds arkiv.]]
 
[[Fil:Sankt peter 28 kron pa kakelugn.png|thumb|Krön på kakelugn i övre våningen. Foto L. Iorizzo 1978. Skånes Hembygdsförbunds arkiv.]]
 +
 
Ekska huset, idag turistbyrå{{nu}}, bär namn efter professor Johan Gustav Ek och dennes hustru Augusta, vilka stod som ägare till fastigheten 1857—1891.
 
Ekska huset, idag turistbyrå{{nu}}, bär namn efter professor Johan Gustav Ek och dennes hustru Augusta, vilka stod som ägare till fastigheten 1857—1891.
  
Rad 22: Rad 25:
  
 
Under 1800-talet uppvisade fastigheten ett för stadsgårdar vanligt utseende med gårdslängor i korsvirke, inrymmande stall, vagnport, vedbod, brygghus m m. På 1890-talet utökades bebyggelsen med ett trevånings hyreshus samt måleriverkstad. Fastighetsägare var då målare M. Henriksson. Byggnaderna har rivits under 1960-talet.
 
Under 1800-talet uppvisade fastigheten ett för stadsgårdar vanligt utseende med gårdslängor i korsvirke, inrymmande stall, vagnport, vedbod, brygghus m m. På 1890-talet utökades bebyggelsen med ett trevånings hyreshus samt måleriverkstad. Fastighetsägare var då målare M. Henriksson. Byggnaderna har rivits under 1960-talet.
 +
 
[[Kategori:Fastigheter i kvarteret Sankt Peter]]
 
[[Kategori:Fastigheter i kvarteret Sankt Peter]]
 
[[Kategori:Fastigheter i Clemens rote]]
 
[[Kategori:Fastigheter i Clemens rote]]
 
[[Kategori:Byggnadsminnen i Clemens rote]]
 
[[Kategori:Byggnadsminnen i Clemens rote]]

Nuvarande version från 1 oktober 2019 kl. 11.34

Sankt Peter 28
Sankt peter 28.png
Sankt Peter 28
Information
NamnEkska huset
AdressSankt Petri kyrkogata 4
ByggnadsårVästra delen 1823
östra delen 1826, omb 1973-74
ByggherreTroligen handelsman Jacob Lindschoug d.y.
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Ekska huset sett från öster. Husen väster därom revs på 1960-talet för att ge plats åt stadsbiblioteket. Odaterat foto. Kulturens arkiv.
Krön på kakelugn i övre våningen. Foto L. Iorizzo 1978. Skånes Hembygdsförbunds arkiv.

Ekska huset, idag turistbyrå[nutidsuppdateras], bär namn efter professor Johan Gustav Ek och dennes hustru Augusta, vilka stod som ägare till fastigheten 1857—1891.

Korsvirkeshus i två våningar med rött tegel i facken och svartmålad ektimra. Sadeltak, vars takfall mot söder täcks med rött enkupigt tegel och mot norr med gult. Brunsvarta fönstersnickerier och dubbel mörkgrön fyllningsdörr. Mot gatan dubbel fritrappa i sten med järnräcke. Förutom kakelugnar finns även fyllningsdörrar och brädgolv bevarade i en del av rummen. I fyra av rummen finns äldre kakelugnar, varav några är utformade i empire.

Huset består av två delar uppförda under olika etapper. Den östra uppges i brandförsäkringshandlingar vara byggd 1826 och den västra 1823. Vid uppförandet har man i den östra använt timmer från en äldre byggnad, i den vastra däremot nytt trä. Detaljer i byggnadskonstruktionen tyder emellertid på en annan datering än den i försäkringsbreven. Enligt en av docent Carl Werner på 1950-talet framförd teori skall det östra partiet vara äldst då detta bl a uppvisar en ålderdomlig konstruktion i gaveln där det mellan undervåningens lejd och övervåningens fotträ finns infört korta bjalkar s k stickbjälkar, en anordning som förekommer på byggnader med överkragad gavel. Gården står i 1821—25 års husförhörslängd antecknad som obebodd, något som kan tolkas att byggnaden var under uppförande. Ägare var handelsman Jacob Lindschoug d y.

Från att tidigare hört till skilda ägare förenades de båda delarna 1867 under en och samme ägare, ovannämnda änkeprofessorskan Ek. Ursprungligen torde huset varit ämnat att ha putsfasader i överensstämmelse med det tidiga 1800-talets stilideal. Sedan 1920-talet har dock korsvirket varit synligt. 1950 inköptes fastigheten av Lunds stad och 1973—74 genomfördes en omfattande renovering, varvid huset blev inrett för Lunds turisttrafikförening. Ekska huset förklarades 1974-07-06 som byggnadsminne.

Under 1800-talet uppvisade fastigheten ett för stadsgårdar vanligt utseende med gårdslängor i korsvirke, inrymmande stall, vagnport, vedbod, brygghus m m. På 1890-talet utökades bebyggelsen med ett trevånings hyreshus samt måleriverkstad. Fastighetsägare var då målare M. Henriksson. Byggnaderna har rivits under 1960-talet.