Skillnad mellan versioner av "Sankt Peter 28"

Från bevaringsprogram
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rad 1: Rad 1:
 
{{Husfakta
 
{{Husfakta
 
|fastighet      = Sankt Peter 28
 
|fastighet      = Sankt Peter 28
|bild            =  
+
|bild            = [[Fil:Sankt peter 28.png|250px]]
|bildtext        =  
+
|bildtext        = Sankt Peter 28
 
<!-- Information -->
 
<!-- Information -->
 
|namn            = Ekska huset
 
|namn            = Ekska huset
Rad 10: Rad 10:
 
|arkitekt        =  
 
|arkitekt        =  
 
}}
 
}}
 +
[[Fil:Sankt peter 28 ekska huset fran oster.png|thumb|Ekska huset sett från öster. Husen väster därom revs på 1960-talet för att ge plats åt stadsbiblioteket. Odaterat foto. Kulturens arkiv.]]
 
Ekska huset, idag turistbyrå{{nu}}, bär namn efter professor Johan Gustav Ek och dennes hustru Augusta, vilka stod som ägare till fastigheten 1857—1891.
 
Ekska huset, idag turistbyrå{{nu}}, bär namn efter professor Johan Gustav Ek och dennes hustru Augusta, vilka stod som ägare till fastigheten 1857—1891.
  

Versionen från 29 mars 2011 kl. 14.38

Sankt Peter 28
Sankt peter 28.png
Sankt Peter 28
Information
NamnEkska huset
AdressSankt Petri kyrkogata 4
Byggnadsårvästra delen 1823
östra delen 1826, omb 1973-74
Byggherretroligen handelsman Jacob Lindschoug d.y.
Ekska huset sett från öster. Husen väster därom revs på 1960-talet för att ge plats åt stadsbiblioteket. Odaterat foto. Kulturens arkiv.

Ekska huset, idag turistbyrå[nutidsuppdateras], bär namn efter professor Johan Gustav Ek och dennes hustru Augusta, vilka stod som ägare till fastigheten 1857—1891.

Korsvirkeshus i två våningar med rött tegel i facken och svartmålad ektimra. Sadeltak, vars takfall mot söder täcks med rött enkupigt tegel och mot norr med gult. Brunsvarta fönstersnickerier och dubbel mörkgrön fyllningsdörr. Mot gatan dubbel fritrappa i sten med järnräcke. Förutom kakelugnar finns även fyllningsdörrar och brädgolv bevarade i en del av rummen. I fyra av rummen finns äldre kakelugnar, varav några är utformade i empire.

Huset består av två delar uppförda under olika etapper. Den östra uppges i brandförsäkringshandlingar vara byggd 1826 och den västra 1823. Vid uppförandet har man i den östra använt timmer från en äldre byggnad, i den vastra däremot nytt trä. Detaljer i byggnadskonstruktionen tyder emellertid på en annan datering än den i försäkringsbreven. Enligt en av docent Carl Werner på 1950-talet framförd teori skall det östra partiet vara äldst då detta bl a uppvisar en ålderdomlig konstruktion i gaveln där det mellan undervåningens lejd och övervåningens fotträ finns infört korta bjalkar s k stickbjälkar, en anordning som förekommer på byggnader med överkragad gavel. Gården står i 1821—25 års husförhörslängd antecknad som obebodd, något som kan tolkas att byggnaden var under uppförande. Ägare var handelsman Jacob Lindschoug d y.

Från att tidigare hört till skilda ägare förenades de båda delarna 1867 under en och samme ägare, ovannämnda änkeprofessorskan Ek. Ursprungligen torde huset varit ämnat att ha putsfasader i överensstämmelse med det tidiga 1800-talets stilideal. Sedan 1920-talet har dock korsvirket varit synligt. 1950 inköptes fastigheten av Lunds stad och 1973—74 genomfördes en omfattande renovering, varvid huset blev inrett för Lunds turisttrafikförening. Ekska huset förklarades 1974-07-06 som byggnadsminne.

Under 1800-talet uppvisade fastigheten ett för stadsgårdar vanligt utseende med gårdslängor i korsvirke, inrymmande stall, vagnport, vedbod, brygghus m m. På 1890-talet utökades bebyggelsen med ett trevånings hyreshus samt måleriverkstad. Fastighetsägare var då målare M. Henriksson. Byggnaderna har rivits under 1960-talet.