Råbygatan 5 och 7

Från bevaringsprogram
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Östertull 30
Ostertull 30 rabygatan 5 och 7.png
Råbygatan 5 och 7
Information
AdressRåbygatan 5 och 7
Byggnadsårnr 5 1874, nr 7 1876
Byggherretimmergesäll P. Möller

Två envåningshus med frontespiser och flygettängor mot gården. Båda är uppförda av samme timmergesäll, och hade från början så gott som samma utformning. Fasader i gult tegel med fem fönsteraxlar samt entréer mot gatan. Sadeltak täckta med svarta eternitplattor.

En öppning mellan husen leder in till en stor gemensam gårdsplats med en mängd fruktträd och annan värdefull grönska.