Paradis 48

Från bevaringsprogram
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Paradis 48
AdressBredgatan 28, Norra Vallgatan 4
ByggnadsårOmkring 1784, magasin 1918
Arkitekt1918 T.H. Wåhlin

Envåningshus med slätputsad vitgrå fasad. Sadeltak med nytt enkupigt tegel lades om efter en brand 1981. Två äldre fyllningsdörrar är bevarade. Huset ägdes 1834 av garvaren Joh. Frost och var då inrett med sex boningsrum. Köket och ytterligare två boningsrum fanns i en numera riven ursprunglig utbyggnad mitt på husets baksida. Den nuvarande köksflygeln längs den norra tomtgränsen är delvis uppförd i korsvirke, antagligen någon gång under 1800-talets första hälft. Garvaren Frost utvidgade under sin tid bebyggelsen på tomten: 1838 uppfordes en ny stall- och loglänga och 1845 ett häststall med drängkammare. För hantverkets behov tillkom 1846 ett tvåvåningshus i norra sidan av tomten, inrett till garveri med torkrum i övervåningen. Vid Vallgatan byggdes 1842 magasinsbyggnad för bark, som användes i garvningsprocessen. Samtliga dess nybyggnader uppfördes med stomme av ekekorsvirke och tegel och taken var i några fall dockade med halm, något förvånande med tanke på att halmdockning alltsedan 1700-talet var förbjuden på grund av brandrisken. Samtliga gårdsbyggnader från denna period är idag rivna.

Under återstoden av 1800-talet fortsatte garverihanteringen i gården, på 1870- och 80-talet i Carl Th. Lundboms regi. Mot slutet av århundradet antog verksamheten mer fabriksmässig skala och 1899 uppfördes en stor fabriks- och magasinsbyggnad på tomten. 1907 nedlades rörelsen efter en eldsvåda.

Ett nytt ännu existerande magasin byggdes dock 1918vid den södra sidan av tomten efter ritningar av domkyrkoarkitekten T.H. Wåhlin. Huset är i tre våningar med ytterligare en våning inredd i det höga bitvis tegelklädda mansardtaket. Fasaderna är i rödgult tegel. Mitt på långsidan sitter en frontespis med ett ännu bevarat hissverk och under detta finns på varje våning en hisslucka att ta in varor igenom.

På bottenvåningen fanns det ursprungligen i golvet sexton stycken 2,5 meter djupa barkkar och däröver en järntravers.