Skillnad mellan versioner av "Paradis 44"

Från bevaringsprogram
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 
Rad 8: Rad 8:
 
|byggherre      = 1932 Handlaren N. Holmgren, 1890 Fläskhandlaren E. Nilsson
 
|byggherre      = 1932 Handlaren N. Holmgren, 1890 Fläskhandlaren E. Nilsson
 
|arkitekt        = 1932 Byggnadskontrollant A. Persson  
 
|arkitekt        = 1932 Byggnadskontrollant A. Persson  
|Kulturhistorisk värdering = Kulturhistoriskt värdefull byggnad
+
|Kulturhistorisk värdering = Kulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
 
}}
 
}}
  

Nuvarande version från 21 oktober 2019 kl. 09.13

Paradis 44
Paradis 44.png
Paradis 44
Information
AdressBredgatan 20
ByggnadsårGathus 1932, gårdshus 1890-92 omb. 1919
Byggherre1932 Handlaren N. Holmgren, 1890 Fläskhandlaren E. Nilsson
Arkitekt1932 Byggnadskontrollant A. Persson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Från gatan
Gården, Bredgatan 20

Gathuset i fyra våningar med fasader i gult tegel uppfördes 1932. I porten finns en målning av huset som förr låg på tomten.

Den välbevarade gårdsanläggningen byggdes vid ett tillfälle av dåvarande ägaren fläskhandlaren Edvard Nilsson. Den främre gården är kullerstensatt med gångstråk av storgatsten och omges av tre envånings gårdshus med fasader i grågult tegel.

Det norra huset har en mönstermurad fris under takfoten och är försett med mansardtak. Det inreddes ursprungligen som bostad men användes till 1925 som privatskola. Det har även tjänat som fläsksalteri.

Brygghus- och vagnportslängan vid södra tomtgränsen byggdes 1919 om till köttberedningslokaler. Gårdshuset i öster var ursprungligen inrett till verkstadsrum och rökstuga. Där har även funnits en slaktport. Det försågs 1923 med ett mansardtak. Huset delar tomten mitt itu och öster om det finns en fin trädgård med bl. a. fruktträd.

På tomten låg sedan omkring 1870 Bröderna Nilssons Fläskhandel. Den övertogs 1919 av Holmgrens charkuterifirma som från då till för något år sedan[nutidsuppdateras] har tillverkat sina berömda "knakar" eller knackwurstar där. Samtliga gårdshus rustades upp 1977 och bl. a. täcktes taken med korrugerad plåt.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Flerbostadshus i fyra våningar med sockel av puts och fasader av gult tegel i kryssförband. En fasadgesims och en takfotsgesims av gjuten betong imiterar natursten. Sadeltaket belagt med rött enkupigt tegel. Den ursprungliga porten finns kvar, den är glasad och spröjsindelad. Fönstren är sentida pivothängda enluftsfönster i brunlaserat trä. Tidigare franska balkonger i mittaxeln har satts igen och ersatts med fönster. Den norra gaveln är tilläggsisolerad och det är gjort med i putsen tydligt avläsbara bomlag, dessutom kragar isolering utanför och täcker en rad pannor på grannhuset. Södra gaveln är bibehållen i sitt teglade utförande. Byggnaden skiljer sig genom sin storlek från övriga men anknyter genom sitt fasadmaterial till skillnad från grannen i söder som dock volymmässigt anknyter till miljön.