Skillnad mellan versioner av "Kon 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 & 14"

Från bevaringsprogram
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rad 8: Rad 8:
 
|byggnadsår      = 1968-1969
 
|byggnadsår      = 1968-1969
 
|byggherre      = Loba Lomma Bygg AB
 
|byggherre      = Loba Lomma Bygg AB
|arkitekt        = Ingen uppgift
+
|arkitekt        = Henry Åkesson arkitektkontor AB Malmö
 
}}
 
}}
  
Byggnaderna är uppförda i ett och ett halvt plan med inredd vind och kedjebyggda garage. De står på gjutna betongplattor med synliga och målade socklar. Regelkonstruktionen är i fasaderna klädda med gult tegel i löpförband och i fönsterbanden samt gavelröstena med liggande brunmålad fasspontspanel. Sadeltaken är i täckta med tvåkupiga betongpannor och ventileringsskorstenar klädda i brunmålad plåt i takfallet mot entrén. Fönstren varierar i utformning, material och färg. Original är dock brunmålade träfönster med pivothängning placerade och anpassade efter rumsfunktion. Varje byggnad har två entréer, en mot gatan och en mot garaget, samt en balkongdörr mot altan och trädgård. Dörrarna är i regel av trä och brunmålade med sidoljus mot vägen. Garagen har flacka tak täckta av tjärpapp och liggande brunmålad panel i takfoten och fasaderna samt står på en gjuten och låg betongsockel.  
+
Byggnaderna är uppförda i ett och ett halvt plan med inredd vind och kedjebyggda garage. De står på gjutna betongplattor med synliga och målade socklar. Regelkonstruktionen är i fasaderna klädda med gult tegel i löpförband och i fönsterbanden samt gavelröstena med liggande brunmålad fasspontspanel. Sadeltaken är i täckta med tvåkupiga betongpannor och ventileringsskorstenar klädda i brunmålad plåt i takfallet mot entrén. Fönstren varierar i utformning, material och färg. Original är dock brunmålade träfönster med pivothängning placerade och anpassade efter rumsfunktion. Varje byggnad har två entréer, en mot gatan och en mot garaget, samt en balkongdörr mot altan och trädgård. Dörrarna är i regel av trä och brunmålade med sidoljus mot vägen. Husen var från början indelade i 5 rum och kök och de kostade vid byggåret 110000 kronor inklusive tomt. Garagen har flacka tak täckta av tjärpapp och liggande brunmålad panel i takfoten och fasaderna samt står på en gjuten och låg betongsockel.  
  
 
Då byggnaderna är indragna en bit från vägen efter byggnadstidens ideal, har varje fastighet har en förträdgård mot gatan och själva trädgården mot baksidan. Trädgårdarna är tidstypiska i storlek och utformning men anpassade efter de boendes respektive smak. Tomtavgränsningar och i viss mån även uppfarter och gångar varierar också efter de boendes tycke. Gångarna var troligtvis satta med betongplattor från början och troligtvis asfalterad uppfart.
 
Då byggnaderna är indragna en bit från vägen efter byggnadstidens ideal, har varje fastighet har en förträdgård mot gatan och själva trädgården mot baksidan. Trädgårdarna är tidstypiska i storlek och utformning men anpassade efter de boendes respektive smak. Tomtavgränsningar och i viss mån även uppfarter och gångar varierar också efter de boendes tycke. Gångarna var troligtvis satta med betongplattor från början och troligtvis asfalterad uppfart.

Versionen från 15 november 2018 kl. 15.32

Kon 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 & 14
KonEtt3.jpg
Kon 1
Information
AdressSkyttegatan 2, 4 & 8, Raggegränd 4, 6, 8 & 12, Kastanjegatan 3 & 5 samt Dörrödsvägen 15 & 19
Byggnadsår1968-1969
ByggherreLoba Lomma Bygg AB
ArkitektHenry Åkesson arkitektkontor AB Malmö

Byggnaderna är uppförda i ett och ett halvt plan med inredd vind och kedjebyggda garage. De står på gjutna betongplattor med synliga och målade socklar. Regelkonstruktionen är i fasaderna klädda med gult tegel i löpförband och i fönsterbanden samt gavelröstena med liggande brunmålad fasspontspanel. Sadeltaken är i täckta med tvåkupiga betongpannor och ventileringsskorstenar klädda i brunmålad plåt i takfallet mot entrén. Fönstren varierar i utformning, material och färg. Original är dock brunmålade träfönster med pivothängning placerade och anpassade efter rumsfunktion. Varje byggnad har två entréer, en mot gatan och en mot garaget, samt en balkongdörr mot altan och trädgård. Dörrarna är i regel av trä och brunmålade med sidoljus mot vägen. Husen var från början indelade i 5 rum och kök och de kostade vid byggåret 110000 kronor inklusive tomt. Garagen har flacka tak täckta av tjärpapp och liggande brunmålad panel i takfoten och fasaderna samt står på en gjuten och låg betongsockel.

Då byggnaderna är indragna en bit från vägen efter byggnadstidens ideal, har varje fastighet har en förträdgård mot gatan och själva trädgården mot baksidan. Trädgårdarna är tidstypiska i storlek och utformning men anpassade efter de boendes respektive smak. Tomtavgränsningar och i viss mån även uppfarter och gångar varierar också efter de boendes tycke. Gångarna var troligtvis satta med betongplattor från början och troligtvis asfalterad uppfart.