Skillnad mellan versioner av "Egino 14"

Från bevaringsprogram
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 
Rad 11: Rad 11:
 
|Kulturhistorisk värdering = Kulturhistoriskt värdefull byggnad
 
|Kulturhistorisk värdering = Kulturhistoriskt värdefull byggnad
 
}}
 
}}
 +
 
Byggnaden som idag utgör livsmedelsbutik just vid infarten till samhället via Lundavägen har ur kulturhistorisk synpunkt viktiga anor då den utgjorde lanthandel redan 1860. Det var när städernas handelsmonopol upphörde och handeln drevs av Edla Jönsson. Huset har vitputsad fasad på tegel. Fönster ut mot Lunda- och Sandbyvägen d v s på både långsida och gavel är idag helt övertäckta eller igensatta för butikens reklamskyltning på ett sätt så att varken karmar eller fönster går att urskilja. Ett svartvitt foto från tidigt 1900-tal visar att fasaden var i spritputs i en ljusare ton, att det fanns putsade hörnmarkeringar i slätputs och gavelrösten täckta av mörkt målad brädpanel. Fönstren hade två lufter med två spröjs i varje vilka successivt ersatts av hela rutor och således numera skyltar. Sadeltaket är klätt med tvåkupigt rött tegel. En stor takkupa finns vars sidor är inklädda med panel och vetter mot söder. Denna har tak av svart falsad plåt. Byggnadens norra långsida har en tillbyggnad från 1969. Även i denna har stilen på det ursprungliga huset frångåtts, då den fått ett plantak, klätt med plåt. Väggarna är resta av betongelement och då troligen av det dalbytillverkade materialet Siporex, som utgjorde en för samhällets tillväxt betydelsefull industri.
 
Byggnaden som idag utgör livsmedelsbutik just vid infarten till samhället via Lundavägen har ur kulturhistorisk synpunkt viktiga anor då den utgjorde lanthandel redan 1860. Det var när städernas handelsmonopol upphörde och handeln drevs av Edla Jönsson. Huset har vitputsad fasad på tegel. Fönster ut mot Lunda- och Sandbyvägen d v s på både långsida och gavel är idag helt övertäckta eller igensatta för butikens reklamskyltning på ett sätt så att varken karmar eller fönster går att urskilja. Ett svartvitt foto från tidigt 1900-tal visar att fasaden var i spritputs i en ljusare ton, att det fanns putsade hörnmarkeringar i slätputs och gavelrösten täckta av mörkt målad brädpanel. Fönstren hade två lufter med två spröjs i varje vilka successivt ersatts av hela rutor och således numera skyltar. Sadeltaket är klätt med tvåkupigt rött tegel. En stor takkupa finns vars sidor är inklädda med panel och vetter mot söder. Denna har tak av svart falsad plåt. Byggnadens norra långsida har en tillbyggnad från 1969. Även i denna har stilen på det ursprungliga huset frångåtts, då den fått ett plantak, klätt med plåt. Väggarna är resta av betongelement och då troligen av det dalbytillverkade materialet Siporex, som utgjorde en för samhällets tillväxt betydelsefull industri.
  

Nuvarande version från 27 november 2018 kl. 14.34

Egino 14
1egino14.jpg
Egino 14
Information
AdressLundavägen 10
Byggnadsår1850 ca
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Byggnaden som idag utgör livsmedelsbutik just vid infarten till samhället via Lundavägen har ur kulturhistorisk synpunkt viktiga anor då den utgjorde lanthandel redan 1860. Det var när städernas handelsmonopol upphörde och handeln drevs av Edla Jönsson. Huset har vitputsad fasad på tegel. Fönster ut mot Lunda- och Sandbyvägen d v s på både långsida och gavel är idag helt övertäckta eller igensatta för butikens reklamskyltning på ett sätt så att varken karmar eller fönster går att urskilja. Ett svartvitt foto från tidigt 1900-tal visar att fasaden var i spritputs i en ljusare ton, att det fanns putsade hörnmarkeringar i slätputs och gavelrösten täckta av mörkt målad brädpanel. Fönstren hade två lufter med två spröjs i varje vilka successivt ersatts av hela rutor och således numera skyltar. Sadeltaket är klätt med tvåkupigt rött tegel. En stor takkupa finns vars sidor är inklädda med panel och vetter mot söder. Denna har tak av svart falsad plåt. Byggnadens norra långsida har en tillbyggnad från 1969. Även i denna har stilen på det ursprungliga huset frångåtts, då den fått ett plantak, klätt med plåt. Väggarna är resta av betongelement och då troligen av det dalbytillverkade materialet Siporex, som utgjorde en för samhällets tillväxt betydelsefull industri.

Bevarandesynpunkter

Eftersträvansvärt vore att huset återställes till ett utseende närmare ursprunget och samtidigt kunde fungera i ett modernt sammanhang. Förslagsvis kunde fönstren åter göras synliga i någorlunda stilenlig utformning. Miljön i kyrkans närhet består till stor del av hus från 1800-talets slut eller däromkring. Det är därför mycket viktigt att beakta bebyggelsens uttryck som helhet. Det är en blandad och idyllisk bild av modernare villabebyggelse, hästhagar utanför kungsgården, prästgården samt de gamla gatehusen som man möts av vid inresan till samhällets centrum från väster. Affären utgör ett centralt blickfång här. Önskvärt vore att husets värde och funktion som kulturminne i egenskap av att vara en av de äldsta butikerna utanför städerna kunde framgå. Det vore även en arkitekturhistorisk fördel om byggnadens ursprung kunde framträda mer än vad som nu är möjligt.