Ässjan 1 och Tendern 1

Från bevaringsprogram
(Omdirigerad från Tendern 1)
Ässjan 1 och Tendern 1
Assjan 1.png
Ässjan 1
Information
AdressSmedjegatan 2, Lokföraregatan 13 resp Eldaregatan 2, Lokföraregatan 11
Byggnadsår1944
ByggherreByggm. Harry Karlsson/Bostadsrättsföreningen Ässjan resp Tendern
ArkitektIngeborg Hammarskjöld-Reiz
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Tendern 1
Tendern 1 gård

Husen i kv Ässjan och Tendern är snarlika. Förutom lägenhetsfördelningen så är det mest sydgavlarnas utformning som skiljer dem åt. De har trappad gesims och på gavlarna förmedlas övergången mellan vägg och tak endast av en rad tegel på högkant. Trapphusen markeras av risaliter. Husen har fått brunsvarta aluminiumdörrar, metallfönster och balkongräcken av aluminiumpanel.

Tomterna inramas av låga avenbokhäckar och bägge har välbevarade trädgårdsanläggningar med frikostiga gräsmattor, singelplan med gjuten sandlåda och sittplatser, en rosengård indelad av smala gångar och pergola.