Stora Råby 12 - Brunngård

Från bevaringsprogram
(Omdirigerad från Stora Råby 32:1)
Stora Råby 32:1
Stora Råby 32:1
Information
NamnBrunngård
AdressRåbyvägen
Byggnadsår1859, ekonomibyggnad 1934/36
Byggherrenämndeman Per Nilsson, 1934-36 Axel Daniel Persson
Ekonomibyggnad
Fönster
Ekonomibyggnad. Foto 1969.
Foto vid sekelskiftet 1900.

Vid enskiftet 1805 förlades nr 12 invid gränsen mot Lilla Råby, vid vägen mot Lund. Gården ägdes av Anders Olsson, som även innehade halva nr 17. Det attraktiva läget fick Olsson mot att han i gengäld accepterade att hans del av nr 17 förlades till den s k Sularpsängen, som också tillhörde St Råby. Under 1800-talets första hälft upptas under nr 12 även två husmän, den ena boende i Huset Rosenholm. Huset finns nämnt före skiftet men bör ha flyttats ut, och motsvaras eventuellt av en husmarkering vid Råbyvägen i ägans sydöstra hörn på 1865 års karta.

Gården gick i släktens ägo från början av 1800-talet tills den 1966 köptes av Lund. Gården var fyrlängad med boningshuset i söder, men i maj 1934 brann ekonomibyggnaderna ned i en eldsvåda orsakad av bakugnen i en länga. De nya ekonomibyggnaderna brann i sin tur 1936, men delar av tegelmurarna kunde användas när de återuppfördes. En artikel om branden är också det första belägget för namnet Brunngård.

Boningslängan i vitkalkat tegel har en trappad gesims med en sågtandslist. Murverket förstärks av hörnlisener och lisener kring dörrhålen. Östgaveln skärs av en fris med ett sågtandsskift av stående tegel. Under takfoten ett band trappat i två steg. På den troligen senare västgaveln saknas frisen och bandet är inte trappat. Den har dock ankarslut, årtalet 1859 i järnsiffror och en träskylt med texten BRUNNGÅRD. Sadeltak med eternitplattor, valmade gavelspetsar, ståndrännor och äldre stuprör. Vindskidorna dekoreras av triangulära urtag i täckbrädorna och rektangulära avslutningar. Grönmålade 6-rutade fönster, i väst äldre med lösa innanfönster och hörngångjärn. Ett par halvfranska pardörrar med glas i överdelen, resten modernare. De i öster har flyttats från det läge som anges av lisenerna.

Den västra delen av huset, omfattande 3 r o k, är förmodligen senare tillbyggd, eventuellt inför en överlåtelse 1874 då föräldrarna förbehöll sig rätten att ha den som undantagsbostad. Därefter följde en genomgående förstuga, sommarstugan, en förstuga och kammare, dagligstugan, kök med bakugn och vid östgaveln två kammare. Enligt äldre foto hade huset tidigare halmtak. Fasaderna var inte kalkade och gavelspetsarna inte valmade. Halva huset används nu som verkstad, medan resten står tomt.

Den L-formade ekonomibyggnaden i brunlila tegel har i norr en något högre stallänga medan östlängan innehöll garage, mjölkrum, tvättstuga och på sydgaveln drängkammare. På långsidorna är den övre delen utförd i brunmålad lockpanel. Sadeltak med röd, korrugerad eternit. Gjutjärnsfönster, till delar med rundvälvd avslutning av spröjsningen. De på sydgaveln har dekorativt utformade mittposter. I drängkammaren träfönster. Stickbågiga dörrar och portar av brunmålad panel med anslag i murverket, delvis utbytta. I förlängningen av stallängan ligger en loglänga i brunmålad lockpanel. Norr om ekonomibyggnaden låg ett svinhus från 1933, rivet 1981. Trädgården söder om boningshuset omges av en åldrig hagtornshäck och en låg stenmur. Gårdsplan med kullersten i rutmönster.

Efter inventeringen har byggnaderna styckats av och sålts till Harald Jonssons Bygg AB, som 2001 byggde om dem för sin egen verksamhet efter ritningar av Björn Hegelund.