Stora Råby 27 - Klockarebostället

Från bevaringsprogram
(Omdirigerad från Stora Råby 27)
Stora Råby 27 (Stora Råby 34:5)
Stora raby 345 boningshus och ekbyggnad.png
Stora Råby 27 - Boningshus och ekonomibyggnad.
Information
NamnKlockarebostället
AdressStora Råby 941
ByggnadsårIngen uppgift
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
Karta.
Växthus.

Marken tillhörde St Råby kyrka och var anslagen till klockarens lön. Ägan flyttades ut vid skiftet 1805 och på 1815 års karta finns där en gård markerad. Husen har troligen varit brukarens enskilda egendom, och närmare uppgifter om dem saknas. Enligt en muntlig uppgift brann gården 1895. Av boningshusets proportioner att döma är det uppfört under 1800-talets senare del. På ägan återfinns sedan 1935 St Råby plantskola, startad av en släkting till den nuvarande innehavaren. Marken såldes av kyrkan till brukaren 1959.

Fram till 1971 hade huset fasader av gult, vitslammat tegel, men kläddes då med vit mexisten, i gavelspetsarna brun lockpanel. Oljade 2-luftsfönster, mot söder med tre lufter i bredd. Tidigare fanns fönster även på gavlarna. Övervåningen inreddes 1940-42, och 1945 ersattes takpappen av rött 2-kupigt tegel. En bakugn mitt i huset revs ca 1920. Längs östgaveln en enplans tillbyggnad i vit aluminiumpanel från 1985.

Uthuslängan är spritputsad, vitkalkad med gavelspetsar av brun lockpanel. Underliggande färgskikt är gulaktiga, och tidigare har huset haft slätputsade hörn. De två gjutjärnsfönsterna, varav ett med dekorativ mittpost, har slätputsade omfattningar, som dragits ut nedtill. Sadeltak med korrugerad plåt på underlag av spån. Syddelen, som var stall, är uppförd av tegel, men har tidigare haft åtminstone gavelväggar av korsvirke. Norddelen i reveterat trä var loge, och utbyggnaden på baksidan hönshus.

En bit väster om boningshuset uppfördes 1935 en växthusanläggning med en putsad del med arbetslokaler och garage i norr. Vinkelrätt mot den låg ett antal växthus, varav två nu är raserade.