Smedjan 21

Från bevaringsprogram
Version från den 27 november 2018 kl. 10.11 av David Foisack (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Smedjan 21
1smedjan21.jpg
Smedjan 21
Information
AdressHällestadsvägen 15
Byggnadsår1914, tillbyggnad 1929
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

En- och enhalvplanshus i röd tegelfasad i maskinslagen tegel satt i kryssförband. Den avsatta sockeln har rests av betongblock. Ett dekorerande förband med rundade kanttegel ovan denna. Taket är relativt nyklätt med svart bandtäckt plåt, tidigare låg eternitplattor. En plåtklädd takkupa finns på norra takets norra lutning. Under den finns en utbyggd farstu vars tak också är klätt med svart plåt. Under de vitmålade fönstren finns en murad utkragning och karmen sitter i stickbåge. Några av fönstren har bytts ut mot modernare med lös spröjs. Åt söder finns fem fönster, åt norr två, ett är igenmurat. Där finns farstu med dörr. Vindsvåningens fönster är av äldre modell med tvåluft och mittpost. Äldre karmar med bågformat överstycke har bevarats även i nedre plan. Västra gaveln har ett fönster. Östra gaveln har två fönster samt en från murlivet indragen ingång med vitmålad dörr vars panel är lagd diagonalt.

Mindre tillbyggt garage finns på norra sidan, i terrakottafärgad puts på röd tegelvägg. Även finns ett äldre uthus i rött tegel med pulpettak nordväst om boningshuset. En liten bod med stående röd brädpanel finns också på tomtens gårdssida.

Dörr finns på östra gaveln, indragen från murlivet, vitmålad och täckt med tunn panel lagd i diagonalt mönster med en hög stentrappa nedanför. Under fönstren finns en utkragning av tegel satt i motsatt riktning mot väggens sten. Litet uthus i röd tegel och grönt papptak står norr om boningshuset. Ännu ett litet uthus finns, klätt med grön- och rödmålad locklistpanel och grön- och rödmålat fönster.

Bevarandesynpunkter

Här är skalan vägledande i strävan att hålla den småskaliga bybebyggelsen levande. Teglet som präglar gestaltningen bör också prioriteras i bevaringssyfte då byggnadstypen är på väg ut. Ett jämfört med dagens krav ganska dämpat och rent utförande uppvisas i detta hus.