Väderkvarnen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret hette förr Möllan men fick 1983, i samband med datoriseringen av fastighetsregistret, byta namn för att undvika förväxling med ett kvarter i Dalby.

Kvarteret Väderkvarnen och kv Kvarnvingen öster därom utgjorde förr lotten nr 3 i S:t Månslyckan. Under åren 1901-02 lät ägaren till lotten stycka av sex byggnadstomter, merparten inom kv Väderkvarnen. De erhöll en enhetlig 1-1½-plansbebyggelse i rött maskinslaget tegel. Flera av husen är försedda med frontespiser eller de för området karaktäristiska takkuporna med "pagodtak". Vissa speciella detaljer i murningarna antyder att flera hus ritats av samma arkitekt/byggmästare. Alla husen utom ett uppfördes av olika fabriksarbetare.

Efter 1902 blev det ett par års uppehåll i byggandet, sannolikt beroende på det pågående stadsplanearbetet, men 1905/06 tog byggandet i de bägge kvarteren åter fart och fram till 1909 bebyggdes åtta tomter varav en i kv Väderkvarnen. Husen blir nu högre och som byggherrar står snickare eller murare. Därefter återstod endast två resttomter i kv Väderkvarnen. Nr 5 innehades till en början av ägarna till nr 10 men kom senare att passera ett antal personer innan den bebyggdes. Allt efterhand som lotten styckades upp betecknades tomterna 3 A, B osv. Stamfastigheten från vilken avstyckningarna skedde benämndes 3 X. Den sista resten av stamfastigheten blev tomten nr 7 som såldes först 1930.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda