Svolder 27

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Svolder 27
Svolder 27.png
Svolder 27. Foto 1989.
Information
AdressKävlingevägen 36
Byggnadsår1886, gårdshus 1895 omb 1902
Byggherre1886-95 slaktare J Persson, 1902 vaktmästare Axel Gustafsson
Gården. Foto 1989.

Gathuset har renässansinspirerade fasader i rött maskinslaget tegel med gråvita putsdekorationer. Sadeltakets ursprungliga skifferbeklädnad har bytts mot shingelpapp. Längs fönsternas underkant och under gesimsen profilerade lister. Kvaderindelade hörn pilastrar och fönsteromfattningar med markerade fönsterbänkar. Bred dörromfattning, med bandrustik och listverk, markerad som mittrisalit. Framför dörren en liten tegelaltan. Ursprunglig ytterdörr och grönmålade fönster med dekorativa gångjärn. Gårdsfasaden i enklare tegel var tidigare rödkalkad. Välbevarad interiör med väggpaneler och vit kakelugn med stor figurplatta. Från början innehöll huset sex boningsrum och ett kök. 1902 omtalas det att huset är betydligt reparerat och förändrat, vilket hänger samman med att blivande Ribbingska sjukhemmet hade sin första mottagning i huset 1902-15.

Gårdshuset i rödgult tegel har även det varit rödkalkat. Sadeltakets ursprungliga beklädnad av asfaltpapp är bytt mot eternit. Äldre grönmålade fönster och dörrsnickerier. Huset innehöll ursprungligen slaktbod, stall och vagnsport. Det byggdes 1902 om till sju boningsrum och fyra kök. De ursprungliga gjutjärnsfönsterna byttes då ut och de på västsidan försågs med putsade, profilerade fönsteromfattningar.

Vid norra tomtgränsen ligger ett litet halvhus i tegel från 1886. Från början var det bl a avträde, men byggdes 1911 om till tvättstuga. Öster om det uppfördes 1902-08 ytterligare tre halvhus inrymmande bl a vedbodar och mangel. Trädgården har behållit sin ursprungliga karaktär och gårdsplanen mellan husen är kullerstensatt längs kanterna. I norra delen av trädgården ut mot gatan ett större stenparti. Vid gatan dekorativa smidesgrindar mellan murpelare.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda