Svolder 25 och 26

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Svolder 25 och 26
AdressKävlingevägen 30
Byggnadsårnr 25 1897, nr 26 1886 omb 1958
Byggherre1886-97 timmerman Lars Persson Österlin, 1968 Ulla Klingspor
Arkitekt1958 Carl Ossian Klingspor

Tomterna utgjorde tidigare en fastighet. Huset inne på gården har en gulmålad slätputs aven ålderdomlig karaktär. Den är tunt pålagd så att teglet inunder kan anas. Sadeltak med rött tegel. Vitmålade fönster med gamla beslag. Vid de två entréerna finns två, ej ursprungliga, förstukvistar med snickarglädje. De har senare byggts in. Huset inrymde ursprungligen fyra rum och två kök. Det byggdes 1958 om till enfamiljsbostad och tillbyggnaden på gårdssidan tillkom 1965.

Vid den södra tomtgränsen uppfördes 1886 ett halvhus i tegel med inslag av korsvirke i norrsidan. Huset är putsat, gulmålat och inrymde från början ett boningsrum och en tvättstuga.

Huset utmed Kävlingevägen har gulmålade tegelfasader och en hög putsad, svartmålad sockel. Vitmålad, trappad gesims. Sadeltakets ursprungliga järnplåtsbeklädnad har bytts mot svart korrugerad plåt. Moderna fönstersnickerier. Huset hade ursprungligen en mittkorridor. Ut mot gatan låg fyra enkelrum och på andra sidan två lägenheter om ett r o k på ömse sidor om gårdsentrén.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda