Svartbröder 7

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Envånings gathus byggt i tegel 1841. Sadeltak med rött enkupigt tegel. Fasaden slätputsad, röd. Blåmålad dörr i empirestil med överljusfönster. Sexrutade blåmålade fönster med kupigt glas, Ursprungligen innehöll huset två lägenheter och en bred körport i den västra ändan. I samband med att vinden inreddes 1925 krymptes körporten till sitt nuvarande format och då tillkom också mansardvåningen på gårdssidan.

Tomten delas i två delar av ett tvåvåningshus från 1838. Det blev 1873 påbyggt med en mindre flygel innehållande kök. På den yttre gården finns ett par mindre gårdshus från 1870-talet innehållande kök och boningsrum, samt ett brygghus.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda