Svartbröder 2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

När tunnbindaren A. Andersson övertog tomten fanns där tre korsvirkeshus som han successivt ersatte med de nu befintliga.

Gathuset i två våningar samt en hög källarvåning uppfördes 1863 av tegeL Åt gatan en enkel vitmålad putsfasad med profilerade fönsteromfattningar och sockel. Övervåningen har sexrutade grönmålade fönster. Åt gården är en ålderdomlig gulmålad spritputs bevarad liksom äldre sexrutade fönster.

Flygelbyggnaden i två våningar uppfördes 1859 i tegel och råsten och med mellanväggar av korsvirke. Fasaden är slatputsad gul och i bottenvåningen grönmålade sexrutade fönster och en eventuellt ursprunglig fyllningsdörr med stenprofil. Sadeltak med tvåkupigt rött tegel. Det äldsta huset på tomten är en lång tvåvåningslänga uppförd 1857 av bränt tegel och råsten, som var inredd till tunnbindarverkstad och förråd. Huset blev hårt ombyggt 1970 och har nu moderna fönster och dörrar samt en kvastad cementputsad fasad. Pulpettaket är täckt med korrugerad plåt men var ursprungligen tegelklätt.

På gården finns också ett mindre uthus i korsvirke från 1880 bevarat. Ursprungligen innehöll det avträde och vedbod. Tomten utgjorde tillsammans med nr 1 och 3 på 1780-talet en obebyggd tomt som ägdes av skomakare Sandberg. En gravyrverkstad med som mest 15 anställda har varit verksam på tomten sedan 1926 då den övertog en bokbindares lokaler.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda