Skillnad mellan versioner av "Svartbröder 19"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '{{Husfakta |fastighet = Svartbröder 19 |bild = |bildtext = <!-- Information --> |adress = |byggnadsår = Gathus 1858/1860 omb. 1973, fly…')
 
(Skapade sidan med 'Gathus i tre våningar uppfört av tegel och råsten, Mittpartiet är svagt framhävt igenom en risalit. Tegelfasaden gulmålad med vita putsade våningsband. Bottenvåningen är…')
Rad 1: Rad 1:
{{Husfakta
+
Gathus i tre våningar uppfört av tegel och råsten, Mittpartiet är svagt framhävt igenom en risalit. Tegelfasaden gulmålad med vita putsade våningsband. Bottenvåningen är skifferklädd sedan en ombyggnad 1973 då körporten flyttades ifrån mittpartiet till sin nuvarande plats. Gården blev då också delvis överbyggd. De gjutjärnskolonner som sattes in i fasaden när skyltfönsterna togs upp 1903 och 1913 är ännu bevarade. Sadeltakets ursprungliga skifferbeklädnad har bytts ut mot svart falsplåt. Fönsterna är grönmålade sexrutade.
|fastighet      = Svartbröder 19
+
 
|bild            =
+
Huset är uppfört i två etapper på två ursprungligen skilda tomter.
|bildtext        =
+
Den västra tredjedelen byggdes 1858 av N. Bengtsson samtidigt som
<!-- Information -->
+
en mindre flygelbygnad i tre våningar av tegel innehållande gatuhusets kök. Den östra delen byggdes 1860 av N.P. Lundqvist. Även den försågs med en trevånings flygelbyggnad av tegel innehållande kök. Flygeln har senare blivit påbyggd med en våning.
|adress          =
+
 
|byggnadsår      = Gathus 1858/1860 omb. 1973, flygelbyggnad 1903, korsvirkeshus 1821 omb. 1973, gårdshus mellan 1858 och 1878
+
Inne på gården ligger ett envånings korsvirkeshus utgörande något
|byggherre      = 1858 N. Bengtsson, 1860 N.P. Lundquist, 1903 Josephina Lundqvist
+
mindre än hälften av en 1821 byggd länga för snickarverkstad
|arkitekt        = 1973 Göran Stendahl
+
och bränneri. Vid norra tomtgränsen finns ett mindre vitputsat
}}
+
envåningshus med hög sockel, sadeltak och genomgående port, antagligen byggt mellan 1858 och 1878. Ett långt trevåningshus med två trapptorn byggdes 1903 längs den västra tomtgränsen. Fasad i gult maskintegel med dekorativa band i rött tegel.

Versionen från 15 december 2010 kl. 09.30

Gathus i tre våningar uppfört av tegel och råsten, Mittpartiet är svagt framhävt igenom en risalit. Tegelfasaden gulmålad med vita putsade våningsband. Bottenvåningen är skifferklädd sedan en ombyggnad 1973 då körporten flyttades ifrån mittpartiet till sin nuvarande plats. Gården blev då också delvis överbyggd. De gjutjärnskolonner som sattes in i fasaden när skyltfönsterna togs upp 1903 och 1913 är ännu bevarade. Sadeltakets ursprungliga skifferbeklädnad har bytts ut mot svart falsplåt. Fönsterna är grönmålade sexrutade.

Huset är uppfört i två etapper på två ursprungligen skilda tomter. Den västra tredjedelen byggdes 1858 av N. Bengtsson samtidigt som en mindre flygelbygnad i tre våningar av tegel innehållande gatuhusets kök. Den östra delen byggdes 1860 av N.P. Lundqvist. Även den försågs med en trevånings flygelbyggnad av tegel innehållande kök. Flygeln har senare blivit påbyggd med en våning.

Inne på gården ligger ett envånings korsvirkeshus utgörande något mindre än hälften av en 1821 byggd länga för snickarverkstad och bränneri. Vid norra tomtgränsen finns ett mindre vitputsat envåningshus med hög sockel, sadeltak och genomgående port, antagligen byggt mellan 1858 och 1878. Ett långt trevåningshus med två trapptorn byggdes 1903 längs den västra tomtgränsen. Fasad i gult maskintegel med dekorativa band i rött tegel.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda