Svartbröder 17

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

I gathuset ingår resterna av ett envåningshus uppfört av tegel och korsvirke 1798. Huset breddades och andra våningen byggdes på 1839. Ett trapptorn tillkom 1888 samtidigt som gatufasaden fick en mycket rikt klassicistisk utformad puts. Skyltfönsterna sattes in 1930 och den klassicerande putsfasaden knackades ned 1939. Idag är huset slätputsat med brunmålad bottenvåning och ovanvåningen är gulmålad med gröna tvåluftsfönster. Sadeltaket är täckt med brun falsplåt. Sedan 1934 har Anderbergs livs haft sina lokaler i huset.[nutidsuppdateras] Gårdsflygeln i två våningar med en rikt artikulerad fasad i grågult tegel byggdes 1888. Våningsbandet är kraftigt markerat och trapphusen har fått formen av två risaliter med frontespiser. Vindfånget byggdes till 1928. Längst in på gården ligger ett envåningshus med högt sadeltak och en hög frontespis innehållande ett ännu bevarat hissverk. Huset uppfördes 1859 av tegel och råsten samt i sin västra del i korsvirke och var då inrett till mangelbod, mält, stall för fyra hästar och fem kor. Det nuvarande utseendet härstammar fråu 1889 då huset inreddes till måleriverkstad.

Vid den östra tomtgränsen uppfördes 1889 ett nytt stall och avträdeshus i korsvirke. Huset är utformat som ett halvhus med ett brett framskjutande gavelparti mitt på. Nocken har fått en fantasifull utformning. I samband med att huset inreddes till måleriverkstad 1894 sattes en del nya dörrar och fönster in. Gårdsmiljön är mycket välbevarad med kullerstensbeläggning och gångstråk av storgatsten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda