Studenten 3

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Trevånings gathus med gårdsflyglar i två våningar. Gathuset uppfördes 1886 i två våningar med fasader i tegel med putsade, profilerade lister och fönsteromfattningar. Den tredje våningen tillkom 1940 då gathuset blev totalt ombyggt och den nuvarande gatufasaden i gul slätputs formades. Porten är glasad och har en profilerad putsomfattning. Gårdsflyglarna i gult tegel har däremot i stort sett sitt ursprungliga utseende kvar med bl.a. ett par ursprungliga fyllningsdörrar. Fram till att det nya huset uppfördes 1886 låg det två små envånings gathus på tomten inrymmande vardera två rum och kök.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda