Studenten 2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Hörnhuset i en våning uppfördes 1873 av gult tegel och innehöll ursprungligen tre stycken tvårumslägenheter. Fasaderna är målade i ljusgult och sadeltaket är täckt med gult tegel. De gröna sexrutade fönsterna är nya medan den ursprungliga, gröna parfyllningsdörren med överijusfönster är bevarad. Vid en smärre ombyggnad 1888 tillkom bl. a. takkupan på gårdssidan. På hörnet fanns det länge en numera nerlagd hökeributik.

Tvåvåningshuset vid Lilla Tomegatan byggdes 1890 och inreddes med två lägenheter pa varje våning. Fasaden i gult tegel har en murad list mellan våningarna. Andra våningen har försetts med enkla fönsterbröstningar i form av grunda nischer. Sadeltaket är täckt med gult tegel. De gröna, sexrutade fönsterna är nya. Portvalvet har såväl ut mot gatan som mot gården ursprungliga, tredelade, gröna ramportar. Från portvalvet leder en hög pardörr till trapphuset, som har en svängd trätrappa med svarvade stolpar.

På gården ligger ett litet envånings uthus i korsvirke som uppfördes samtidigt som gathuset 1890. Vid en ombyggnad 1979 drogs korsvirket över med en vit puts och huset fick nya fönster och dörrar.

Innan gathuset byggdes 1890 låg det på tomten två samtidigt med hörnhuset uppförda korsvirkeshus, inrymmande loge och ett stall för två hästar samt två "fäkreatur".

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda