Studenten 11

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Gathuset i två våningar uppfördes 1877 och inrymde då tre lägenheter. Fasaden är i gul slätputs och har ett profilerat våningsband. Fönsterna är grönmålade och har två rutor. Den ursprungliga porten med överljusfönster är bevarad men har blivit överspikad med smala ribbor. Sadeltaket är skifferklätt. Fasaden hade tidigare en rik klassicistisk utformning med kvaderrustik på bottenvåningen och en slätputsad övervåning med profilerade fönsteromfattningar. Vid en ombyggnad 1941 fick fasaden sin nuvarande utformning samtidigt som ett par takkupor tillkom. Det gamla trapphuset som ledde upp från portgången ersattes vid en ombyggnad 1982 av en loftgång i metall på gårdssidan. Fyllningsdörrarna i portgången och på gårdssidan sattes in vid samma tillfälle.

Gårdshuset i en våning uppfördes 1862 av bränt och obränt tegel och innehöll då bl. a. en kakelugnsmakarverkstad. Vid en ombyggnad 1973 försågs det med en lång takkupa. Sedan dess har det blivit ytterligare ombyggt.

Ett bageri har funnits i en numera riven flygelbyggnad iängs tomtens östgräns.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda