Skillnad mellan versioner av "Stora Råby 36:14"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
 
Rad 6: Rad 6:
 
<!-- Information -->
 
<!-- Information -->
 
|namn            = Mariedal
 
|namn            = Mariedal
|byggnadsår      = bostad trol 1850-tal, loge tidigt 1800-tal, stall och träloge 1908
+
|byggnadsår      = Bostad trol 1850-tal, loge tidigt 1800-tal, stall och träloge 1908
 
|byggherre      = 1908 arrend. Lars Persson
 
|byggherre      = 1908 arrend. Lars Persson
|byggmästare    =
+
|byggmästare    = Ingen uppgift
|arkitekt        =
+
|arkitekt        = Ingen uppgift
 +
|Kulturhistorisk värdering = Kulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
 
}}
 
}}
 +
 
[[Fil:stora raby 3614.png|left|miniatyr|Stora Råby 36:14. Foto 2002.]]
 
[[Fil:stora raby 3614.png|left|miniatyr|Stora Råby 36:14. Foto 2002.]]
 
[[Fil:stora raby 3614 gardsplanen.png|left|miniatyr|Gårdsplanen med den äldre loglängan t h. Foto 2002.]]
 
[[Fil:stora raby 3614 gardsplanen.png|left|miniatyr|Gårdsplanen med den äldre loglängan t h. Foto 2002.]]
 
[[Fil:stora raby 3614 tradgardsfasaden.png|miniatyr|left|Trädgårdsfasaden före påbyggnad. Foto 1969.]]
 
[[Fil:stora raby 3614 tradgardsfasaden.png|miniatyr|left|Trädgårdsfasaden före påbyggnad. Foto 1969.]]
 
[[Fil:stora raby 3614 gottes vag.png|miniatyr|Gottes väg med trösklängan t v och loglängan t h.]]
 
[[Fil:stora raby 3614 gottes vag.png|miniatyr|Gottes väg med trösklängan t v och loglängan t h.]]
 +
 
Gården, som ägdes av kyrkan och var anslagen till biskopens lön, flyttades ut i samband med skiftet 1805. Enligt ett syneprotokoll 1878 hade gården då tre ekonomibyggnader ''af ekekorsvirke med lera och halmtak''. Boningshuset var uppfört ''af grus och kalk'', och då ingen förändring av huset sedan synen 1860 noterats, är det förmodligen från 1850-talet. Byggnaderna styckades av från markerna och friköptes 1986.
 
Gården, som ägdes av kyrkan och var anslagen till biskopens lön, flyttades ut i samband med skiftet 1805. Enligt ett syneprotokoll 1878 hade gården då tre ekonomibyggnader ''af ekekorsvirke med lera och halmtak''. Boningshuset var uppfört ''af grus och kalk'', och då ingen förändring av huset sedan synen 1860 noterats, är det förmodligen från 1850-talet. Byggnaderna styckades av från markerna och friköptes 1986.
  
Rad 26: Rad 29:
  
 
Öster om Gottes väg uppfördes 1908 en trösklänga i rödmålad locklistpanel. Takets pappbeklädnad har ersatts av korrugerad eternit. Trädgården norr om boningshuset inramas av en hagtornshäck med hamlade träd, och gräsmattorna på ömse sidor om mittgången kantas av låga buxbomshäckar. Längre söderut längs Gottes väg en rad med äldre pilar.
 
Öster om Gottes väg uppfördes 1908 en trösklänga i rödmålad locklistpanel. Takets pappbeklädnad har ersatts av korrugerad eternit. Trädgården norr om boningshuset inramas av en hagtornshäck med hamlade träd, och gräsmattorna på ömse sidor om mittgången kantas av låga buxbomshäckar. Längre söderut längs Gottes väg en rad med äldre pilar.
[[Kategori:Stora Råby 11]]
+
 
 +
[[Kategori:Stora Råby 11]] [[Kategori:Fastigheter i Stora Råby]]

Nuvarande version från 11 juni 2019 kl. 11.09

Stora Råby 36:14
Stora raby 11.png
Karta
Information
NamnMariedal
AdressGottes väg 10
ByggnadsårBostad trol 1850-tal, loge tidigt 1800-tal, stall och träloge 1908
Byggherre1908 arrend. Lars Persson
ByggmästareIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Stora Råby 36:14. Foto 2002.
Gårdsplanen med den äldre loglängan t h. Foto 2002.
Trädgårdsfasaden före påbyggnad. Foto 1969.
Gottes väg med trösklängan t v och loglängan t h.

Gården, som ägdes av kyrkan och var anslagen till biskopens lön, flyttades ut i samband med skiftet 1805. Enligt ett syneprotokoll 1878 hade gården då tre ekonomibyggnader af ekekorsvirke med lera och halmtak. Boningshuset var uppfört af grus och kalk, och då ingen förändring av huset sedan synen 1860 noterats, är det förmodligen från 1850-talet. Byggnaderna styckades av från markerna och friköptes 1986.

Arrendet innehades 1892-1937 av Lars Persson. Förmodligen syftar Mariedal, först belagt 1944, på hans hustru Maria. Arrendet övertogs av sonen Algot, efter vilken Gottes väg är uppkallad.

Den vitmålade boningslängan är uppförd i s k gjutmursteknik, vilket bl a avspeglar sig i hörnlisenerna. Trappad gesims som fortsätts av ett brett band tvärs över gavlarna. Sadeltak med rött 2-kupigt tegel, tidigare papptäckt och dessförinnan spånklätt. Gulmålade 6-rutade fönster. I huset fanns från öster en sal, förstuga och kammare i bredd, stugan, kök med källare och en kammare i bredd och vid västgaveln två spiskammare. Vinden var sädesmagasin. På varje långsida fanns två entréer. Vid en ombyggnad 1986 tillkom två takkupor mot gården och 1998 påbörjades en ombyggnad, ritad av Karl Koistinen, omfattande en utbyggnad mot gården och en frontespis mot norr.

Två av korsvirkeslängorna samt ett svin- och redskapshus söder om gården, ersattes 1908 av en stallänga i rött maskinslaget tegel med papptak. I norr hade den brygghus och förvaringsrum, senare inrett till rum för "betfolket", och däröver dubbla magasinsloft. Därefter följde häststall, drängkammare, rotfruktsrum samt kostall och svinhus. Överdelen i rödmålad locklistpanel tillkom 1950. Taket är täckt med korrugerad eternit, på sydgaveln utdraget över en hissbom.

Loglängan anges 1878 vara uppförd av ekekorsvirke med lera under halmtak. Mot gårdsplanen har den en rödfärgad timra och vita fack. Nordgaveln är helt putsad, medan de bägge andra sidorna är klädda med rödmålad locklistpanel. Utskjutande bjälkändar på långsidorna (framför allt i söder) är ett ålderdomligt drag och antyder att längan uppförts i samband med skiftet. Taket är täckt med korrugerad eternit. Vid västsidan uppfördes 1908 en luta i trä för tre vagnar, nu ersatt av garageportar i lättmetall.

Öster om Gottes väg uppfördes 1908 en trösklänga i rödmålad locklistpanel. Takets pappbeklädnad har ersatts av korrugerad eternit. Trädgården norr om boningshuset inramas av en hagtornshäck med hamlade träd, och gräsmattorna på ömse sidor om mittgången kantas av låga buxbomshäckar. Längre söderut längs Gottes väg en rad med äldre pilar.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda