Städet 4

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Tomten är L-formad och tangerar Adelgatan i norr och Stora Tomegatan i öster. Ett bostadshus i två våningar upptar tomtens bredd mot Adelgatan, Gatufasaden är utförd i gul, slät maskintegel med hög sockel, stickbågiga fönster och dörröppningar och takgesims med tandsnittsfris.

Fyrluftade fönster med nygjorda, brunbetsade bågar. Vitmålad gårdsfasad med en hög trätrappa. Gårdsflygeln är byggd som ett halvhus utmed västra tomtgränsen 1882, men höjdes något 1887. Det är byggt av tegel, har vitmålad fasad och pappklätt pulpettak. Ursprungligen inreddes huset som kök och brygghus men används i dag i sin helhet som bostad och 1959 byggdes en glasveranda framför entrén mitt på huset.

I tomtens sydvästra hörn byggdes 1882 en smedja av tegel i en våning med pulpettak och sammanbyggd med denna låg ett skostall, vilket senare kom att ingå i smedjan. 1979 skedde en tillbyggnad mot öster och den gamla smedjan inreddes till hantverkslokal med glasad, snett indragen entré mot Stora Tomegatan. Norrfasaden mot gården är i nybyggnaden klädd med brun panel. Den gamla smedjan är vitmålad och två stickbågiga, gjutjärnsspröjsade fönster finns kvar men har bytt plats med den tidigare porten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda