Smedjan 25-26

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Smedjan 25-26
3smedjan25.jpg
Smedjan 25-26
Information
AdressHällestadsvägen 21
Byggnadsår1915 ca, ombyggnad -73, 2002

Huset har fasad i röd tegel som satts i kryssförband. Murad avsatt sockel där dekorerande rundade kanttegel fogar samman väggtegel med sockel. Huset har sadeltak som är klätt med eternitplattor. Avsatt murad grå sockel med två skift formtegel mot fasadväggen. Nyare tillbyggnad med invändigt trapphus till källare. Gatufasaden har treluftsfönster från 1950-60-tal, i vindsvåningen är de äldre kvar med två luft. Fönstren är satta i spetsbåge och blåmålade.

Östra gaveln har ett fönster, västra har två. Garagebyggnad i tegel norr om boningshuset samt mindre uthus åt väster med fasad i rödmålad locklistpanel.

Bevarandesynpunkter

Det röda teglet har i sig ett högt värde för att byggnaden skall kunna skyddas mot framtida förvanskning. Den behärskade skalan är också viktig att skydda i denna i typ av bebyggelse. Den stora lummiga trädgården är också en form som troligen är på utgående liksom husets placering intill en genomfartsled. Säkerhetsskäl med hänsyn till trafik styr idag bebyggelsen med ett annat tänkande till mer avgränsade bostadskvarter.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda