Smältan 14

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Smältan 14
NamnKlosterhusen 9
AdressFjelievägen 24a
Byggnadsår1901
Byggherretorpare Göran Månsson Göransson

Länga i gult tegel. Trappad gesims och murade bågar i rött tegel över fönsterna. Över mittpartiets mera tättsittande fönster kopplade bågar.

Gården var ett arrendetorp under S:t Peters Klosters Säteri. Tidigare låg gårdsplatsen ungefär där Byggmästaregatan nu går fram. Den togs dock i anspråk för Bjärredsjärnvägen 1901 och troligen var det då de nya husen uppfördes längre ut. Till boningshuset hörde ekonomibyggnader liggande i en U-formation.

Gårdsplatsen friköptes 1924 av arrendatorn Göran Månsson Göransson. Boningshuset hade då en lägenhet, papptak och mot gatan en träveranda. Samma år inreddes två smålägenheter på vinden. I stallet längs västra tomtgränsen inreddes 1924 klosetter och tvättstuga, och 1925 togs det upp tre garageportar i östfasaden. 1936 hade gathuset fått eternittak och bottenvåningen delats upp i två lägenheter. I stallet fanns även en skomakarverkstad och 1939 var de andra gårdsbyggnaderna rivna.

Tomten köptes 1954 av Högs tegelbruk, varvid husen byggdes om efter ritningar av Lennart Sandin. Boningshuset inreddes till en lägenhet och fick rött tegeltak och moderna fönster. Stallet blev kontor med ett garage på gaveln.

Byggnaden är såpass kraftigt förändrad att det inte har ansetts motiverat att markera den. Den har dock ändå ett betydande värde som en påminnelse om ett äldre tidsskikt.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda