Skillnad mellan versioner av "Sigrid"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
 
Rad 1: Rad 1:
[[File:KMKv.Sigrid1.jpg|thumb|Kv. Sigird. Kulturmiljöinventering 2006-2009]]
+
[[File:KMKv.Sigrid1.jpg|thumb|Kv. Sigird. Uppdaterad kulturmiljöinventering 2006-2009]]
 
[[Fil:Sigrid fran soder.png|thumb|Kvarteret Sigrid sett från söder. Foto 1982.]]
 
[[Fil:Sigrid fran soder.png|thumb|Kvarteret Sigrid sett från söder. Foto 1982.]]
 
Kvarteret avgränsas av Stora Algatan i norr, Själbodgatan i öster och Stora och Lilla Sigridsgatan i söder och väster. De sistnämnda gatorna utlades först 1866 och uppkallades efter Sigrid Cedergren, ägarinnan till den tomt från vilken kvarteret avstyckades.
 
Kvarteret avgränsas av Stora Algatan i norr, Själbodgatan i öster och Stora och Lilla Sigridsgatan i söder och väster. De sistnämnda gatorna utlades först 1866 och uppkallades efter Sigrid Cedergren, ägarinnan till den tomt från vilken kvarteret avstyckades.
Rad 20: Rad 20:
 
*[[Sigrid 7]]
 
*[[Sigrid 7]]
  
== Inaktuella dokument ==
+
== Äldre version av Bevaringsprogrammet, ej giltigt ==
  
 
<gallery>
 
<gallery>

Nuvarande version från 22 januari 2019 kl. 11.03

Kv. Sigird. Uppdaterad kulturmiljöinventering 2006-2009
Kvarteret Sigrid sett från söder. Foto 1982.

Kvarteret avgränsas av Stora Algatan i norr, Själbodgatan i öster och Stora och Lilla Sigridsgatan i söder och väster. De sistnämnda gatorna utlades först 1866 och uppkallades efter Sigrid Cedergren, ägarinnan till den tomt från vilken kvarteret avstyckades.

Tomten hade numret 103 och utgjorde östra halvan av det nuvarande kvarteret Sankt Mikael. När man 1924 satte namn på kvarteren i staden beslöt man, efter att ha förkastat ett par andra forslag, att ge kvarteret namn efter de båda Sigridsgatorna.

De var små tomter som styckades av i det nya kvarteret och de köptes av hantverkare, som i de flesta fall byggde husen för att hyra ut eller sälja dem. Det första huset byggdes i hörnet av Själbodgatan och Stora Sigridsgatan och var ett enkelt tvåvåningshus i tegel med sadeltak. Några år senare fick detta en tillbyggnad i en våning utmed Själbodgatan. Alla fyra hörntomterna har på samma satt bebyggts i två etapper och på de tre mellantomterna uppfördes redan från början tvåvåningshus som upptog hela tomtens bredd mot gatan. Dessa var enkla tegelbyggnader utan fasadutsmyckningar.

En viss skillnad i betydelse mellan de olika gatorna runt kvarteret kan man dock avläsa i husens utformning. De tre husen vid Stora Algatan inreddes från början med lägenheter på mellan fyra och nio rum, medan husen på de övriga gatorna enbart hade två- eller enrumslägenheter. På samtliga tomter i kvarteret byggdes ursprungligen uthus i korsvirke med tegelfyllning och tak av tegel. Inget av dessa finns kvar idag men på två av gårdarna finns gamla uthus, byggda i tegel 1877 respektive 1915. Tomtindelningen i kvarteret är den ursprungliga. Sigridsgatorna är belagda med kullersten, en gatubeläggning som har varit vanlig på mindre stadsgator, men som idag, med undantag för en mycket kort bit av Västergatan, endast finns här.

[redigera] Fastigheter i kvarteret Sigrid

[redigera] Äldre version av Bevaringsprogrammet, ej giltigt

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda