Sankt Thomas 35

Från Bevaringsprogram
Version från den 14 juni 2019 kl. 16.52 av Henrik Borg (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Thomas 35
Sankt thomas 35.png
Sankt Thomas 35, fasad mot Agardhsgatan.
Information
AdressAgardhsgatan 1, Stora Tomegatan 18
ByggnadsårAgardhsgatan 1957, Stora Tomegatan 1966
ByggherreLunds nation
ArkitektKlas Anshelm
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Sankt Thomas 35 från Aghardsgatan
Sankt Thomas 35 från gården

Studentbostadshus i fyra, fem och sex våningar (Sankt Thomas 35 & Sankt Thomas 39), uppfört i betong och tegel med fasader i rött tegel murat i mönster med flatsidan utåt. Byggnaden på tomt 35 i hörnet Agardhsgatan / Stora Tomegatan uppfördes 1957 och består utmed Agardhsgatan av två byggnadskroppar, den ena i gatulinjen och den andra något indragen. Den indragna delen har sex våningar medan byggnaden i gatulinjen har fem med terrass på taket. En stor indragen entré i gatulinjen har namnet "Lunds nation" i en betongplatta över dörren och i väggen ovanför trappan finns en platta med namnen på byggnadens donatorer. Vinkeln utmed Stora Tomegatan har fyra våningar, men den fjärde är indragen med terrass framför.

Huset är inrett med korridorer med sex, respektive tio enkelrum med gemensamt kök och dusch, varje rum har egen toalett. Flygeln utmed Stora Tomegatan har tvårumslägenheter med kokvrå.

1966 gjordes en tillbyggnad utmed Stora Tomegatan på tomt nr 39. Den nya byggnaden ritades av samma arkitekt och fick en exteriör med liknande utformning som den äldre delen. Gatufasad i tre våningar med en indragen fjärde våning med takterrass framför. Fasadens beklädnad är densamma men entrén åt stora Tomegatan är en enkel dörr i fasaden. Den nya delen är också inredd med enkelrum och några få lägenheter.

En öppen portgång genom den indragna byggnadskroppen mot Agardhsgatan leder in till gården, vars södra del är asfalterad och används som p-plats medan den norra är gräsbevuxen. Ingången till gillestugan i det nya husets källarvåning finns på gårdssidan.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Studentbostadshus i 4-6 våningar med stomme i betong och fasader av tegel som murats i mönster med flatsidan utåt. Teglet är kramlat i stommen. Sockeln är av gjuten betong, i södra delen putsad. Huvudentrén från söder är utbytt till glasade dörrar i röd aluminium.

35: De sentida fönstren är pivothängda en- och tvåluftsfönster i röd aluminium. Åt gatan har tvåluftsfönstrens nedre parti försetts med vitmålade smidesräcken. Vid Agardhsgatan har en tillbyggnad gjorts på taket med glasrutor inramade av aluminiumpartier. Sadeltaket är belagt med rött enkupigt lertegel.

39: har en fjärde våning indragen från gatuliv. Räcket består av liggande omålat plank mellan stålstolpar. De sentida fönstren är pivothängda en- och tvåluftsfönster i blå aluminium. Åt gatan har tvåluftsfönstrens nedre parti försetts med vitmålade smidesräcken. Entrédörren har bytts ut till glasad dörr i blå aluminium.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda