Skillnad mellan versioner av "Sankt Peter 5"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rad 14: Rad 14:
 
Gården var under 1800-talet bebyggd enligt ett för handelsgårdar kännetecknande mönster med huvudbyggnad vid gatan samt magasin och uthus innanför på den långsmala tomten.
 
Gården var under 1800-talet bebyggd enligt ett för handelsgårdar kännetecknande mönster med huvudbyggnad vid gatan samt magasin och uthus innanför på den långsmala tomten.
  
Södra gathuset — gamla boningshuset — en envånings korsvirkesbyggnad med vitputsade fack och svart timra. Ursprungligen hade det en längd av cirka 24 meter men blev genom att norra delen revs under 1800-talet endast ungefär hälften så långt. Före 1971 års ombyggnad var fasaden putsad och ljust ockragul. Tvåvåningslängan utmed norra tomtgränsen är byggd i korsvirke och vitputsad medan längan, även den i två våningar, i väster har korsvirket bart. Denna utgjorde ursprungligen stall och magasin och ombyggdes senast 1873 till bostad i andra våningen. Under 1967-69 företogs en ombyggnad varvid nya dörrar och buktiga fönster isattes samtidigt som hela huset togs i anspråk som bostad. Verksatadslängan i söder är en vitputsad tegelbyggnad från 1867. Den inrymde från början bostäder. Det norra gathuset har putsfasader, avfärgade i gult, med dekor i 20-talsklassicism. Samtliga hus frånsett den norra gårdslängan har röda tegeltäckta sadeltak, varav några är valmade. Brunmålade fönstersnickerier.
+
Södra gathuset — gamla boningshuset — en envånings korsvirkesbyggnad med vitputsade fack och svart timra. Ursprungligen hade det en längd av cirka 24 meter men blev genom att norra delen revs under 1800-talet endast ungefär hälften så långt. Före 1971 års ombyggnad var fasaden putsad och ljust ockragul. Tvåvåningslängan utmed norra tomtgränsen är byggd i korsvirke och vitputsad medan längan, även den i två våningar, i väster har korsvirket bart. Denna utgjorde ursprungligen stall och magasin och ombyggdes senast 1873 till bostad i andra våningen. Under 1967-69 företogs en ombyggnad varvid nya dörrar och buktiga fönster isattes samtidigt som hela huset togs i anspråk som bostad. Verkstadslängan i söder är en vitputsad tegelbyggnad från 1867. Den inrymde från början bostäder. Det norra gathuset har putsfasader, avfärgade i gult, med dekor i 20-talsklassicism. Samtliga hus frånsett den norra gårdslängan har röda tegeltäckta sadeltak, varav några är valmade. Brunmålade fönstersnickerier.
  
 
{{reviderat}}
 
{{reviderat}}
Rad 23: Rad 23:
  
 
Gårdshusets sockel är putsad och färgad svart, fasaderna är kvastade och avfärgade i vitt. Sadeltaket är belagt med enkupigt rött lertegel. Fönstren är sentida men utformade som tvålufts med spröjs. Dörrarna är sentida och utförda som paneldörrar. En stor garageport i brunfärgad aluminium av typen vikport är placerad i fasaden. Den har ersatt en tidigare glasad port. Gården är stenlagd med smågatsten.
 
Gårdshusets sockel är putsad och färgad svart, fasaderna är kvastade och avfärgade i vitt. Sadeltaket är belagt med enkupigt rött lertegel. Fönstren är sentida men utformade som tvålufts med spröjs. Dörrarna är sentida och utförda som paneldörrar. En stor garageport i brunfärgad aluminium av typen vikport är placerad i fasaden. Den har ersatt en tidigare glasad port. Gården är stenlagd med smågatsten.
 +
 +
<gallery>
 +
Fil:St Peter 5.jpg|Norra gatuhuset
 +
Fil:St Peter 5 4.jpg|Norra gatuhuset
 +
Fil:St Peter 5 2.jpg|Gårdshus
 +
Fil:St Peter 5 1.jpg|Norra gatuhuset
 +
</gallery>
 
[[Kategori:Fastigheter i kvarteret Sankt Peter]]
 
[[Kategori:Fastigheter i kvarteret Sankt Peter]]
 
[[Kategori:Fastigheter i Clemens rote]]
 
[[Kategori:Fastigheter i Clemens rote]]

Versionen från 18 september 2013 kl. 09.20

Sankt Peter 5
Sankt peter 5 sodra gathuset.png
Södra gatuhuset
Information
AdressBredgatan 15
Byggnadsårsödra gathuset obekant ålder troligen 1700-tal, omb på 1800-talet, 1971
gårdsbyggnaden vid norra tomtgränsen troligen 1700-tal
västra gårdsbyggnaden 1800-talets början, omb före 1873, 1969
gårdsbyggnaden vid södra tomtgränsen 1867
norra gathuset 1930
Byggherrenorra gathuset fabrikör J.A.O. Sandell
Arkitektnorra gathuset byggnadsinspektör J.A. Persson
Norra gatuhuset
Innergård
Gårdens utseende mot Bredgatan innan det norra gatuhuset byggdes 1930. Foto P. Bagge, 1926. Universitetbibliotekets Baggesamling.

Gården var under 1800-talet bebyggd enligt ett för handelsgårdar kännetecknande mönster med huvudbyggnad vid gatan samt magasin och uthus innanför på den långsmala tomten.

Södra gathuset — gamla boningshuset — en envånings korsvirkesbyggnad med vitputsade fack och svart timra. Ursprungligen hade det en längd av cirka 24 meter men blev genom att norra delen revs under 1800-talet endast ungefär hälften så långt. Före 1971 års ombyggnad var fasaden putsad och ljust ockragul. Tvåvåningslängan utmed norra tomtgränsen är byggd i korsvirke och vitputsad medan längan, även den i två våningar, i väster har korsvirket bart. Denna utgjorde ursprungligen stall och magasin och ombyggdes senast 1873 till bostad i andra våningen. Under 1967-69 företogs en ombyggnad varvid nya dörrar och buktiga fönster isattes samtidigt som hela huset togs i anspråk som bostad. Verkstadslängan i söder är en vitputsad tegelbyggnad från 1867. Den inrymde från början bostäder. Det norra gathuset har putsfasader, avfärgade i gult, med dekor i 20-talsklassicism. Samtliga hus frånsett den norra gårdslängan har röda tegeltäckta sadeltak, varav några är valmade. Brunmålade fönstersnickerier.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: gatuhus röd, gårdshus svart

Gatuhuset är utförd i en klassicerande stil med lunettfönster och kraftig takfotsgesims. Putsen är sentida gul sprutputs. Den norra brandgaveln är oputsad och visar en gulaktig tegel. Fönstren är sentida men utformade som två- och trelufts med spröjs och dörrar är sentida och utförda som paneldörrar. Samtliga snickerier bruna. Sadeltaket är belagt med enkupigt rött lertegel. Takfallet åt gatan innehåller två sentida takfallsfönster.

Gårdshusets sockel är putsad och färgad svart, fasaderna är kvastade och avfärgade i vitt. Sadeltaket är belagt med enkupigt rött lertegel. Fönstren är sentida men utformade som tvålufts med spröjs. Dörrarna är sentida och utförda som paneldörrar. En stor garageport i brunfärgad aluminium av typen vikport är placerad i fasaden. Den har ersatt en tidigare glasad port. Gården är stenlagd med smågatsten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda