Skillnad mellan versioner av "Sankt Laurentius 2"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rad 9: Rad 9:
 
På fastigheten finns tre sammanbyggda längor i två våningar i väster, norr och öster. I söder, sammanbyggt med den västra längan, ett litet uthus i korsvirke i en våning. Söder om denna kringbyggda gård ett grönmålat träskjul intill södra tomtgränsen.
 
På fastigheten finns tre sammanbyggda längor i två våningar i väster, norr och öster. I söder, sammanbyggt med den västra längan, ett litet uthus i korsvirke i en våning. Söder om denna kringbyggda gård ett grönmålat träskjul intill södra tomtgränsen.
  
Den västra längan ligger utmed Kyrkogatan och är uppförd i två etapper, den södra delen 1778 i korsvirke och tegel, och den norra delen 1668 helt i tegel. När den norra längan uppfördes 1853 var den fristående på alla sidor och hade fasader i rödaktig tegel.
+
Den västra längan ligger utmed Kyrkogatan och är uppförd i två etapper, den södra delen 1778 i korsvirke och tegel, och den norra delen 1886 helt i tegel. När den norra längan uppfördes 1853 var den fristående på alla sidor och hade fasader i rödaktig tegel.
  
 
1868 uppfördes den östra längan utmed Lilla Kyrkogatan, vilken senare lades igen. Den östra längan var en magasinsbyggnad, den fick fasader i gult tegel med takgesims och våningslist med tandsnittsfris, genomgående port från Lilla Kyrkogatan mot gården och skifferklätt sadeltak. Nordöstra hörnet är avfasat. Samtidigt förlängdes gathuset vid Stora Kyrkogatan och byggdes ihop med norra längan. Troligen är det i samband med dessa ny- och tillbyggnader som de båda sistnämnda längorna fick de enhetliga klassicerande fasader mot gatan respektive mot domkyrkan, som de fortfarande har. Sockeln är profilerad, putsad med kvadermarkering och gråmålad. Bottenvåningens puts ar utförd i bandrustik och i ovanvåningen åter kvadermarkering. Våningarna är skilda åt av en slätputsad fris avgränsad av profilerade lister. Båda husen har sadeltak med skiffer och i nordvästra hörnet är huset avfasat. Före 1904 hade gatufasaden två ingångar med parfyllningsdörrar, en i det avfasade hörnet och en i fasadens södra sida. Vissa ändringar gjordes detta år för Sydsvenska Kreditaktiebolaget. Hörnentrén togs bort och vid den södra entrén byggdes den klassicerande portalomfattning som finns idag.
 
1868 uppfördes den östra längan utmed Lilla Kyrkogatan, vilken senare lades igen. Den östra längan var en magasinsbyggnad, den fick fasader i gult tegel med takgesims och våningslist med tandsnittsfris, genomgående port från Lilla Kyrkogatan mot gården och skifferklätt sadeltak. Nordöstra hörnet är avfasat. Samtidigt förlängdes gathuset vid Stora Kyrkogatan och byggdes ihop med norra längan. Troligen är det i samband med dessa ny- och tillbyggnader som de båda sistnämnda längorna fick de enhetliga klassicerande fasader mot gatan respektive mot domkyrkan, som de fortfarande har. Sockeln är profilerad, putsad med kvadermarkering och gråmålad. Bottenvåningens puts ar utförd i bandrustik och i ovanvåningen åter kvadermarkering. Våningarna är skilda åt av en slätputsad fris avgränsad av profilerade lister. Båda husen har sadeltak med skiffer och i nordvästra hörnet är huset avfasat. Före 1904 hade gatufasaden två ingångar med parfyllningsdörrar, en i det avfasade hörnet och en i fasadens södra sida. Vissa ändringar gjordes detta år för Sydsvenska Kreditaktiebolaget. Hörnentrén togs bort och vid den södra entrén byggdes den klassicerande portalomfattning som finns idag.

Versionen från 1 mars 2019 kl. 12.43

Sankt Laurentius 2
Sankt laurentius 2.png
Sankt Laurentius 2
Information
AdressKyrkogatan 4
ByggnadsårGathuset 1778 och 1868, norra längan 1853, östra längan 1868 omb. 1904 och 1979

På fastigheten finns tre sammanbyggda längor i två våningar i väster, norr och öster. I söder, sammanbyggt med den västra längan, ett litet uthus i korsvirke i en våning. Söder om denna kringbyggda gård ett grönmålat träskjul intill södra tomtgränsen.

Den västra längan ligger utmed Kyrkogatan och är uppförd i två etapper, den södra delen 1778 i korsvirke och tegel, och den norra delen 1886 helt i tegel. När den norra längan uppfördes 1853 var den fristående på alla sidor och hade fasader i rödaktig tegel.

1868 uppfördes den östra längan utmed Lilla Kyrkogatan, vilken senare lades igen. Den östra längan var en magasinsbyggnad, den fick fasader i gult tegel med takgesims och våningslist med tandsnittsfris, genomgående port från Lilla Kyrkogatan mot gården och skifferklätt sadeltak. Nordöstra hörnet är avfasat. Samtidigt förlängdes gathuset vid Stora Kyrkogatan och byggdes ihop med norra längan. Troligen är det i samband med dessa ny- och tillbyggnader som de båda sistnämnda längorna fick de enhetliga klassicerande fasader mot gatan respektive mot domkyrkan, som de fortfarande har. Sockeln är profilerad, putsad med kvadermarkering och gråmålad. Bottenvåningens puts ar utförd i bandrustik och i ovanvåningen åter kvadermarkering. Våningarna är skilda åt av en slätputsad fris avgränsad av profilerade lister. Båda husen har sadeltak med skiffer och i nordvästra hörnet är huset avfasat. Före 1904 hade gatufasaden två ingångar med parfyllningsdörrar, en i det avfasade hörnet och en i fasadens södra sida. Vissa ändringar gjordes detta år för Sydsvenska Kreditaktiebolaget. Hörnentrén togs bort och vid den södra entrén byggdes den klassicerande portalomfattning som finns idag.

1979 övertogs banklokalerna av en bokhandel och en entré öppnades åter i nordvästra hörnet.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda