Sankt Jakob 3

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Jakob 3
Sankt jakob 3.png
Sankt Jakob 3
Information
AdressKlostergatan 9
Byggnadsårgathus och flygel 1882, omb 1921, gårdshus 1877/1882
Byggherrestenhuggare O. Larsson och P. Nilsson
Gårdshus
Gårdshus
Gårdshus

Gathus i tre våningar, uppfört av tegel. Fasaden följer nyrenässansens schema. 1921 förstorades bottenvåningens skyltfönster men i övrigt är den i ursprungligt skick. Bottenvåningen är rusticerad med grå puts. De övre våningarna har fogstruket murverk i rött maskintegel med rustika hörnkedjor. Upptill avslutas fasaden av en kraftigt framspringande gesims med fris av konsoler samt rosetter. Fönstren har profilerade omfattningar i grå cementputs, i mellanvåningen med konsolburna trekantiga kornischer samt mönsterplattor i bröstningarna. Fönsterbågarna är brunmålade, med tvärpost. Huset inrymde från början två större butikslokaler samt några bostadsrum i bottenvåningen, och i de övriga våningarna två sjurumslägenheter. Dessa är idag ombyggda och saknar äldre inredning.

På gården ligger ett vinkelbyggt halvhus i två våningar, byggt av tegel med slätputsad, grönmålad fasad. Det uppfördes i två etapper 1877 och 1882 och var då inrett till bostäder.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset är uppfört som två våningars halvhus med källare. Det byggdes i etapper 1877 och 1882. Idag används byggnaden som restaurang och kontor men byggdes som bostäder. Fasaderna är putsade och vitfärgade utan annan dekor än en utkragad takfotsgesims. Fönster och dörrar är sentida men utförda som spröjsade tvåluftsfönster och paneldörr. Pulpettaket är lagt med svart bandtäckt plåt. Gården är lagd med markbetongsten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda