Skillnad mellan versioner av "Rosengården"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
(Tidigare Fastigheter)
 
(4 mellanliggande versioner av en användare visas inte)
Rad 4: Rad 4:
 
Kvarteret gavs 1924 namnet Rosengården efter den enligt äldre källmaterial i området belägna Rosengard. Namnet finns omtalat i skrift 1486 men har i senare tid varit försvunnet.
 
Kvarteret gavs 1924 namnet Rosengården efter den enligt äldre källmaterial i området belägna Rosengard. Namnet finns omtalat i skrift 1486 men har i senare tid varit försvunnet.
  
== Fastigheter i kvarteret Rosengården ==
+
== Aktuella Fastigheter ==
  
 
*[[Rosengården 2]]
 
*[[Rosengården 2]]
Rad 11: Rad 11:
 
*[[Rosengården 5]]
 
*[[Rosengården 5]]
 
*[[Rosengården 6]]
 
*[[Rosengården 6]]
*[[Rosengården 8]]
+
*[[Rosengården 11]]
 +
 
 +
*[[Rosengården 12]] fd. [[Rosengården 8]] & Rosengården 7
 +
 
 +
== Tidigare Fastigheter ==
 +
 
 +
*[[Rosengården 2]]
 +
*[[Rosengården 3]]
 +
*[[Rosengården 4]]
 +
*[[Rosengården 5]]
 +
*[[Rosengården 6]]
 +
*[[Rosengården 8]] {{Ihop}}
 
*[[Rosengården 11]]
 
*[[Rosengården 11]]
  

Nuvarande version från 13 maj 2019 kl. 12.23

Kv. Rosengården. Uppdaterad kulturmiljöinventering 2006-2009

Kvarteret Rosengården utgjorde före järnvägens tillkomst och Nygatans utläggande, strax efter mitten av förra seklet, ett sammanhängande område tillsammans med de nuvarande kvarteren Sankt Måns, Armaturen och delar av Banmästaren. Kvarteret, som i norr begränsas av Västergatan, tillhörande Lunds medeltida gatunät, var i äldre tid obebyggt och marken utlagd som odlingslyckor. I och med att Nygatan utlades kunde marken tagas i anspråk för byggnation och under 1860—70-talen uppfördes merparten av de bostadshus som idag kantar gatans västra sida. På 1880-talet kompletterades dessa med ytterligare ett på tomt nr 2, som genom storlek och utsmyckning kom att avvika något från de övriga tämligen enkelt utformade husen.

Kvarteret gavs 1924 namnet Rosengården efter den enligt äldre källmaterial i området belägna Rosengard. Namnet finns omtalat i skrift 1486 men har i senare tid varit försvunnet.

[redigera] Aktuella Fastigheter

[redigera] Tidigare Fastigheter

[redigera] Äldre version av Bevaringsprogrammet, ej giltigt

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda