Riddaren

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

En karta från 1826 betecknar detta område som åkerskifte till Genarp nr. 6. Sedan genomförs en Lagadelning och området kom att benämnas som 6:6 och 6:7 tillhörande Johan Olsson respektive Per Olsson med varsin gård. Fram till år 1927 är denna mark odlad. Först då byggs nuvarande villaområde upp och kvarteret bildades. Den ursprungliga gården på 6:6, senare benämnd som 6:80 rivs för att ge plats åt nuvarande bebyggelse medan den ursprungliga gården 6:7, senare benämnd som 6:260 och numera benämnd som Riddaren 5 integreras i det nybyggda villaområdet. Den finns bevarad ännu fast ombyggd.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda