Skillnad mellan versioner av "Pumpen 6"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rad 6: Rad 6:
 
<!-- Information -->
 
<!-- Information -->
 
|adress          = Genarpsvägen 18
 
|adress          = Genarpsvägen 18
|byggnadsår      = 1929, -59
+
|byggnadsår      = 1912, 1929, -59
 
|byggherre      = Dalby Mjölkförädling
 
|byggherre      = Dalby Mjölkförädling
 
|arkitekt        =  
 
|arkitekt        =  
Rad 12: Rad 12:
 
Tidigare Dalby 31:66. Numera rymmer huset ett museum för 1950-talsnostalgi, främst jukeboxar, caféinredningar mm. Avstyckning och sammanslagning har skett 1948. Här var det gamla mejeriet beläget, vilket utgjorde en stor del av den industriella verksamheten i trakten. Ett andelsmejeri, AB Dalby Mjölkförädling, bildades år 1912 av närområdets lantbrukare. Även mjölkbutik inrymdes här då, men flyttades senare, under –30-talet upp till nuvarande centrum. Mejeriet, Dalbyortens Mjölkförening, som var verksamt fram till 1959, gick då ihop med Lundamejeriet.
 
Tidigare Dalby 31:66. Numera rymmer huset ett museum för 1950-talsnostalgi, främst jukeboxar, caféinredningar mm. Avstyckning och sammanslagning har skett 1948. Här var det gamla mejeriet beläget, vilket utgjorde en stor del av den industriella verksamheten i trakten. Ett andelsmejeri, AB Dalby Mjölkförädling, bildades år 1912 av närområdets lantbrukare. Även mjölkbutik inrymdes här då, men flyttades senare, under –30-talet upp till nuvarande centrum. Mejeriet, Dalbyortens Mjölkförening, som var verksamt fram till 1959, gick då ihop med Lundamejeriet.
  
Byggnaden består av omfångsrika en och en halv plan. Fasaden är i röd tegel En risalit är vänd mot söder liksom en frontespis med dekorerande stöd i vitmålat trä med balkong. Denna har flackare fall än övriga tak Flera takkupor finns, både åt söder och norr. Sadeltaket är beklätt med svarta eternitplattor och har brant lutning. Dubbelportar har målats i svart och fönstren har till en del bevarats i äldre utförande med fyra rutor, de mindre upptill, och tvärpost. De är murade med stickbåge. De är målade i mörkt respektive ljusare grönt, troligen ett nyare och ett äldre färgval. Några har bytts ut till hela rutor. Även mot norr finns en frontespis som i gavelspetsen har ett vitmålat dekorerande listverk. Detta var vid inventeringstillfället i behov av renovering. Även flera kupor åt norr. Äldre skorstenar är bevarade och har klätts med plåthuvor. Mot söder finns utförligt arbetade små fönster. Centralt placerad entrédörr där som är brunmålad med sidoljus och överljus format som fönstren bredvid. Gamla hängrännor s k ståndrännor är bevarade; tunna och med dekorerande uppsamlingsskål. Ovanför den avsatta sockeln finns en sockelgesims. Mot Genarpsvägen finns en utbyggnad i ett plan. En lastkaj med tre dörrar, varav två nu är igensatta i sin nedre del och fungerar som fönster. Ovan dessa ett halvcirkelformat, större flerrutat fönster. En ny dörr finns längre ut åt norra sidan, denna är brunmålad. Bytet av dörrar till fönsteröppningar på gaveln har orsakat en bristning i murningen ovan den ursprungliga stickbågen.
+
Byggnaden består av omfångsrika en och en halv plan och innehöll mejeridel i öster och bostad i väster. Fasaden är i röd tegel lagt i kryssförband. En risalit är vänd mot söder liksom en frontespis med dekorerande stöd i vitmålat trä med balkong. Denna har flackare fall än övriga tak. Flera takkupor finns, både åt söder och norr. Sadeltaket är beklätt med svarta eternitplattor och har brant lutning. Dubbelportar har målats i svart och fönstren har i bostadsdelen bevarats i ursprungligt korspostutförande. De är murade med stickbåge. De är målade i mörkt respektive ljusare grönt. Några i mejeridelen har bytts ut till hela rutor. Även mot norr finns en frontespis som i gavelspetsen har ett vitmålat dekorerande listverk. Detta var vid inventeringstillfället i behov av renovering. Även flera kupor åt norr. Äldre skorstenar är bevarade och har klätts med plåthuvor. Mot söder finns utförligt arbetade små fönster. Centralt placerad entrédörr där som är brunmålad med sidoljus och överljus format som fönstren bredvid. Gamla hängrännor s k ståndrännor är bevarade; tunna och med dekorerande uppsamlingsskål. Ovanför den avsatta sockeln finns en sockelgesims. Mot Genarpsvägen finns en utbyggnad i ett plan. En lastkaj med tre dörrar, varav två nu är igensatta i sin nedre del och fungerar som fönster. Ovan dessa ett halvcirkelformat, större flerrutat fönster. En ny dörr finns längre ut åt norra sidan, denna är brunmålad. Bytet av dörrar till fönsteröppningar på gaveln har orsakat en bristning i murningen ovan den ursprungliga stickbågen.
  
 
En uthuslänga med pulpettak finns belägen norr om den större byggnaden i röd tegel med brunmålade dörrar. En uthuslänga med sadeltak finns också väster om denna, även i röd tegel. Huvudbyggnadens östra långsida har försetts med en nyare garageliknande utbyggnad som rödmålats.
 
En uthuslänga med pulpettak finns belägen norr om den större byggnaden i röd tegel med brunmålade dörrar. En uthuslänga med sadeltak finns också väster om denna, även i röd tegel. Huvudbyggnadens östra långsida har försetts med en nyare garageliknande utbyggnad som rödmålats.
  
 
==Bevarandesynpunkter==
 
==Bevarandesynpunkter==
Mejeriet har en omfattande bakgrund som gör att byggnaden borde skyddas såsom ett industriminne. Arkitektur och formspråk visar byggnadens skapelseepok. Det röda teglet synliggör än mer den tids- och lokalt typiska gestaltningen då materialet var vanligt förekommande i Skåne. Teglet tillverkades även lokalt. I mejeriets närområde var det gamla tegelbruket i Dalby beläget. Detta är mest känt för sin ljust gula färg. Det röda teglet i Dalbys bebyggelse i övrigt kom ofta från Veberöd. Den arkitektoniska gestaltningen är i sig tidstypisk med sina många utbyggnader i form av takkupor och frontespis, snickarglädje och varierade fönsterutformningar.
+
Mejeriet har ett högt kulturhistoriskt värde som representant för mindre industrier invid stationsmiljön. Mejerier utgör tydliga exempel på industrier som utvecklats ur förädling av jordbrukets produktion. Arkitektur och material är knutna till byggnadstiden på 1900-talets början. Det röda teglet i kryssförband är typiskt för byggnadstiden och för mejerifunktionen. Typiskt för mejerier är gavelmotivet med det stora lunettfönstret med småspröjsad indelning till mejerisalen, lastbryggan med de symmetriska placering av dörr och fönster samt stenskodda smygar. Ursprungliga korspostfönster i trä finns i bostadsdelen medan fönstren skiftats under 1950-talet till tvådelade fönster i mejeridelen. Takfallen med facettlagd eternit och de smäckra lanterninerna vid taknock är typiska för byggnadstypen. Även den tvärställda utbyggnaden på norra fasaden är typiska för placeringen av mejeriernas maskineri.
 
[[Kategori:Pumpen]]
 
[[Kategori:Pumpen]]

Versionen från 11 september 2018 kl. 12.03

Pumpen 6
Pumpen 6.JPG
Pumpen 6
Information
NamnMejeriet
AdressGenarpsvägen 18
Byggnadsår1912, 1929, -59
ByggherreDalby Mjölkförädling

Tidigare Dalby 31:66. Numera rymmer huset ett museum för 1950-talsnostalgi, främst jukeboxar, caféinredningar mm. Avstyckning och sammanslagning har skett 1948. Här var det gamla mejeriet beläget, vilket utgjorde en stor del av den industriella verksamheten i trakten. Ett andelsmejeri, AB Dalby Mjölkförädling, bildades år 1912 av närområdets lantbrukare. Även mjölkbutik inrymdes här då, men flyttades senare, under –30-talet upp till nuvarande centrum. Mejeriet, Dalbyortens Mjölkförening, som var verksamt fram till 1959, gick då ihop med Lundamejeriet.

Byggnaden består av omfångsrika en och en halv plan och innehöll mejeridel i öster och bostad i väster. Fasaden är i röd tegel lagt i kryssförband. En risalit är vänd mot söder liksom en frontespis med dekorerande stöd i vitmålat trä med balkong. Denna har flackare fall än övriga tak. Flera takkupor finns, både åt söder och norr. Sadeltaket är beklätt med svarta eternitplattor och har brant lutning. Dubbelportar har målats i svart och fönstren har i bostadsdelen bevarats i ursprungligt korspostutförande. De är murade med stickbåge. De är målade i mörkt respektive ljusare grönt. Några i mejeridelen har bytts ut till hela rutor. Även mot norr finns en frontespis som i gavelspetsen har ett vitmålat dekorerande listverk. Detta var vid inventeringstillfället i behov av renovering. Även flera kupor åt norr. Äldre skorstenar är bevarade och har klätts med plåthuvor. Mot söder finns utförligt arbetade små fönster. Centralt placerad entrédörr där som är brunmålad med sidoljus och överljus format som fönstren bredvid. Gamla hängrännor s k ståndrännor är bevarade; tunna och med dekorerande uppsamlingsskål. Ovanför den avsatta sockeln finns en sockelgesims. Mot Genarpsvägen finns en utbyggnad i ett plan. En lastkaj med tre dörrar, varav två nu är igensatta i sin nedre del och fungerar som fönster. Ovan dessa ett halvcirkelformat, större flerrutat fönster. En ny dörr finns längre ut åt norra sidan, denna är brunmålad. Bytet av dörrar till fönsteröppningar på gaveln har orsakat en bristning i murningen ovan den ursprungliga stickbågen.

En uthuslänga med pulpettak finns belägen norr om den större byggnaden i röd tegel med brunmålade dörrar. En uthuslänga med sadeltak finns också väster om denna, även i röd tegel. Huvudbyggnadens östra långsida har försetts med en nyare garageliknande utbyggnad som rödmålats.

Bevarandesynpunkter

Mejeriet har ett högt kulturhistoriskt värde som representant för mindre industrier invid stationsmiljön. Mejerier utgör tydliga exempel på industrier som utvecklats ur förädling av jordbrukets produktion. Arkitektur och material är knutna till byggnadstiden på 1900-talets början. Det röda teglet i kryssförband är typiskt för byggnadstiden och för mejerifunktionen. Typiskt för mejerier är gavelmotivet med det stora lunettfönstret med småspröjsad indelning till mejerisalen, lastbryggan med de symmetriska placering av dörr och fönster samt stenskodda smygar. Ursprungliga korspostfönster i trä finns i bostadsdelen medan fönstren skiftats under 1950-talet till tvådelade fönster i mejeridelen. Takfallen med facettlagd eternit och de smäckra lanterninerna vid taknock är typiska för byggnadstypen. Även den tvärställda utbyggnaden på norra fasaden är typiska för placeringen av mejeriernas maskineri.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda